Smazat příspěvek

 Chystáte se smazat odpověď z kategorie Hlavní diskuze:


27.04.2020 (17:06:32)
Dragon:
Mám pocit, že míříš k rozptylu primární vs sekundární cívky...

Každopádně ten sekundární obvod mohu brát jako RLC obvod, kde L je zjednodušeně vinutí, C je parazitní kapacita vinutí + kapacita na vrchu a R je vnitřní obvod vinutí?
Primár u SSTC budu brát jako RL obvod s minoritní kapacitou - R je vnitřní odpor cívky, L je indukčnost cívky a rozptyl bude představovat vazba mezi primárem a sekundárem....

Z toho mi teoreticky plyne, že SSTC se bude chovat v ustáleném stavu jako induktivní zátěž (sekundár je v rezonanci, ale primár vykazuje indukční chování...

DRSSTC bude mít navíc sériovou kapacitu v primáru - tedy jako sériový RLC obvod, kdy bude v rezonanci vykazovat menší impedanci, pokud bude i sekundár v rezonanci, pak v ustáleném stavu bude odebírat i harmonický proud...

Jen mi není úplně jasná situace ohledně řízené modulace (ať už pulsní, obdélník, audio) - zatímco u audiomodulace budu rozlaďovat frekvenci a budu se +/- pohybovat pořád u DRSSTC u harmonického proudu... v případě puslního přerušovače mám obavu, aby naopak ty pulsní proudy trandy nenarostly na neúměrnou mez...

Takže poslední obecná otázka - je výhodou pro větší výkony a pulsní modulaci využívat DRSSTC na místo od SSTC? Určitě si o tom něco přečtu, každopádně, na co se zaměřit, pokud by byl požadován větší výkon, spojitá i nespojitá modulace? Dík


Přezdívka:*
Heslo:*

█ █   ███   ███   
█ █   █       █   
███   ███   ███   
  █   █ █     █   
  █   ███   ███   
Opiš:*

Zde můžete smazat vlastní vlákno nebo kteroukoliv odpověď v něm. Můžete smazat vlastní odpověď v cizím vlákně, pokud na ni ještě nikdo jiný nereagoval. Mazat cizí vlákna a odpovědi v nich mohou pouze admini. Smazání příspěvku je nevratná operace! Smazáním vzkazu se smažou i odpovědi na něj.
Seznam uživatelů
Zpět na knihu