Schématovník
Seznam konstrukcí  |  Přidat  |  Diskuze  |  danyk.cz

Jednoduchý 9V zdroj napätiaKategorie: Zdroje, měniče a nabíječky
Přidal: Lenka 23.03.2015 (15:17:24) X U
Popis:
Obvod je napájaný zo sieťového transformatora s 12 voltovým výstupom sekundárneho vinutia. Usmerňovač je v Graetzovom zapojení tvorené z diod D1 až D4. Usmerňovač je doplnený kondenzátormi C1 a C2, ktoré sú zapojené medzi oba striedavé prívody napätia kostrou. Majú za úlohu potlačiť brum. Kondenzátor C3 slúži k filtrácií vstupného napätia. Stabilizátor je zpätnoväzobného typu. Zdrojom referenčného napätia je zenerová dioda ZD s kremíkovou plošnou diodou D5, ktorá zvýši pôvodné napätie o 0,6 až 0,7V. Pracovný bod ZD je nastavený rezistorom R3.
Na bázu tranzistora T1 je privedená vzorka výstupneho napätia z deliča R4 a R5, na emitore ma tranzistor T1 referenčné napätie, a preto sa odchylky výstupného napätia prejavia joho otváraním alebo zatváraním. Tranzistor T1 pracuje v zapojení so spoločním emitorom, invertuje tieto zmeny, a v tom spočíva princíp regulácie.
Zväčší sa výstupné napätie, zväčší sa aj jeho rozdiel na deliči a na bázi T1. Tým sa tranzistor T1 viac pootvorí a privre sa tam tranzistor T2. Tým sa výstupné napätie zmänší a naopak.
Odpory R1 a R2 slúžia k nastaveniu pracovného bodu tranzistora T2. Kondenzátor C4 zabraňuje preniknutiu brumu na bázu T2 a tým aj do výstupného napätia. Medzi bázu a kolektor tranzistora T1 je zapojený kondenzátor C5, ktorý zabraňuje vysokofrekvenčnému rozkmitaniu stabilizátora.
Obvod je veľmi jednoduchý aj pre úplných začiatočníkov. Pre zmenu výstupného napätia stačí zmeniť zenerovu diódu.
Súčiastky:
R1 – 1k
R2 – 1k
R3 – 4k7
R4 – 2k2
R5 – 10k
C1, C2 – 10nF keramický
C3 – 470uF/25V elektrolyt
C4 – 100UF/25V elektrolyt
C5 – 2,2nF keramický
C6 – 470uF/25V elektrolyt
D1, D2, D3, D4 – 1N4002 až 7
D5 - 1N4148
ZD - 9V zenerova dióda
T1 - KF508
T2 - KU611
schéma - Jednoduchý 9V zdroj napätia
Jednoduchý 9V zdroj napätia - schéma


(Diskuze byla zrušena kvůli spamu)

Schématovník je veřejná databáze informací a diskuze. Jeho obsah je tvořen uživateli. Veškerý vložený text i obrazové materiály jsou duševním majetkem svých autorů. Uživatel je odpovědný za uživatelský obsah. Podmínky.