English version

2m výboje s 8 MOTy

    Postavil jsem si další zdroj, který nemá v podstatě žádné jiné využití, než tahání obřích výbojů. Tentokrát až 2 metry dlouhých. Zdroj obsahuje 8 MOTů (transformátorů z mikrovlnné trouby) spojených do dvou čtveřic. V každé čtveřici jsou MOTy spojeny primáry i sekundáry paralelně. Tyto čtveřice jsou poté spojeny primáry i sekundáry do série a napájeny z mezifázového napětí 400V~ (dřívějších 380V~). Zapínací náraz je omezen tlumivkou L1. Je to upravená tlumivka pro sodíkové výbojky 150W značky TESLA. Úprava spočívá v odstranění plechů "U" a ponechání pouze plechů "T". Po úpravě tlumivka má indukčnost cca 35mH. Nejspíš by ji bylo možné nahradit i např. topnou spirálou 230V, alespoň 2kW. Po připojení k síti je tlumivka překlenuta vypínačem. Na výstupní straně jsou připojeny rezonanční kondenzátory z mikrovlnek, každý má kapacitu okolo 1uF na napětí 2100V~. Nejlépe se osvědčilo použití 12 - 16 kondenzátorů, tedy 6 - 8 na každé straně. Při vyšším počtu kondenzátorů by jistič padal příliš brzy. Důvod připojení kondenzátorů je jednoduchý: S nimi lze táhnou delší výboj než bez nich. Díky rezonanci lze získat na sekundární straně vysoký proud, aniž by primární proud byl příliš velký pro jistič. Zdroj není určen pro trvalý provoz. Výstupní napětí zdroje je cca 4000V~. Při použití 14 kondenzátorů (7+7) zdroj odebírá ze 400V~ proud cca 4,3A naprázdno, 23A při zkratu výstupních elektrod a až 41A při tažení nejdelšího výboje. Jistič 25A ve třídě B nepadá dříve než po desítkách sekund provozu. Proud výbojem na sekundární straně je cca 7A. Na jednu z elektrod (plechovka dnem vzhůru) jsem nasypal sůl, která obarví výboje do oranžova, zvýší jejich jas a nejspíše i umožní jejich větší délku.

    Pozor! Výstupní napětí transformátorů z mikrovlnné trouby je okolo 2100 V st a proud v řádu ampér. Jejich spojováním vzniká ještě vyšší napětí a proud. Riziko vážného úrazu elektrickým proudem, těžkých popálenin a smrti. Vysoké napětí může překlenout velké vzdálenosti, k elektrickému šoku může dojít bez přímého kontaktu s částmi pod napětím. Kondenzátory mohou zůstat nabité na nebezpečné napětí i po vypnutí. Výboje produkují jedovaté plyny, např. oxidy dusíku a ozon. Výboje vytvářejí intenzivní světlo a ultrafialové záření. Riziko poškození zraku a kůže. Riziko požáru. Vše děláte na vlastní nebezpečí. Toto není návod. Autor nebere žádnou zodpovědnost za Vaše případné újmy na zdraví, životě či majetku.


Schéma zdroje VN s 8 MOTy a 12-16 kondenzátory z mikrovlnek, napájeného z mezifázového napětí 400V~.


Tahám až 2 metry dlouhé výboje.


Táhnu další obří oblouk ze zdroje vysokého napětí s 8 MOTy :).


Jeden konec výboje je nyní obarven sodíkem v soli více, než druhý konec. Je třeba doplnit sůl :).


Další obří výboj.


A ještě jeden vysokonapěťový výboj na konec.


Zdroj s 8 MOTy a 16 kondenzátory


Zdroj doplněný o tlumivku omezující zapínací náraz. 7+7 kondenzátorů. Jedna z elektrod je plechovka dnem vzhůru, posypaná solí.


Tlumivka omezující zapínací náraz a vypínač, který ji poté překlene.


Video - tahání až dvoumetrových výbojů ze zdroje :).Přidáno: 20. 4. 2020
zpět na úvodní stránku