English version

Jednoduchý zesilovač 2x 100W RMS

    Toto je jednoduché zapojení výkonného hudebního zesilovače s poctivým výkonem 2x 100W RMS (žádné P.M.P.O.). Impedance reproduktorů je 4 ohmy. Zesilovač pracuje ve třídě AB. Využívá integrované obvody TDA7293 s MOSFETovým výstupem. Podobají se TDA7294, ale mají maximální dovolené napětí zvýšené ze 100V na 120V a jsou vybaveny i detektorem ořezání. Níže je schéma zapojení jednoho kanálu zesilovače a klasického síťového zdroje pro celý zesilovač (společný pro oba kanály). Stereo logaritmický potenciometr P1 slouží k nastavení hlasitosti. LED1 indikuje ořezání signálu. To může být způsobeno např. poklesem napájecího napětí zesilovače, příliš velkým zvlněním na filtračních kondenzátorech, jejich příliš malou kapacitou a nebo jednoduše příliš silným vstupním signálem. Každý kanál má vlastní indikátor. Indikátory ořezání lze vypustit. Napájecí zdroj zesilovače je symetrický s klasickým síťovým transformátorem. Kondenzátory 100n umístěte co nejblíže k integrovaným obvodům, aby nedošlo k rozkmitání zesilovače a následnému zkreslování nebo přehřívání. Funkce Mute a Standby nejsou využity. Ani bez jejich využití nedochází na výstupech k žádným výrazným impulzům během zapínání či vypínání. Pokud potřebujete, můžete tyto vstupy využít např. k pohotovostnímu vypínání zesilovače.

     Pozor! Zařízení se napájí síťovým napětím. Je nutno použít vhodnou pojistku. Při špatné konstrukci obvodu se může síťové napětí dostat do všech částí. Napětí zdroje a sekundární napětí transformátoru může být také nebezpečné. Kondenzátory mohou zůstat nabité i po vypnutí. Vše děláte jen na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.


Schéma jednoduchého zesilovače 2x 100W RMS a jeho zdroje.


Chladič


První testy jednoho kanálu zesilovače


Univerzální deska osazená oběma kanály zesilovače 2x 100W


Testování s oběma kanály (provizorní kondenzátory)


Nové kondenzátory připravené k instalaci. Dokumentaci mechanické konstrukce zesilovače doplním později...


Video - testování jednoduchého zesilovače 2x 100W RMS. Reproduktor, umělé zátěže a test indikátoru ořezání.Přidáno: 27. 9. 2012
zpět na úvodní stránku