English version

Třífázové výboje s 9ti MOTy

     Toto je další z konstrukcí, která sice nemá žádné praktické využití (nebo mě zatím žádné nenapadlo), ale přesto působí velice efektně :). Jedná se o třífázový výboj - výboj, který hoří mezi třemi elektrodami napájenými z trojfázového vysokého napětí. Elektrody jsou uspořádány do vodorovného rovnostranného trojúhelníka. Strana trojúhelníka byla během pokusů asi 5 - 15cm. Výboj dosahoval výšky i 80cm. Na elektrody jsem později umístil plíšky se solí, čímž se výboje zbarvily do oranžova.
     Jako zdroj třífázového VN bylo použito 9 MOTů (traf z mikrovlnek), 3 paralelně v každé fázi. Spodní konec sekundáru byl pro zvýšení napětí spojen s fází. Proud byl omezen na sekundární straně rezonančními kondenzátory - na každé fázi 5ks kondenzátorů z mikrovlnky, tedy cca 5uF na 2100V~ (Zkušební napětí těchto kondenzátorů je údajně 7100V~ a 9000V= ). Odběr zdroje je okolo 30A na každé fázi. Jistič 16A při tomto proudu padá asi po 20s. Aby nedocházelo k padání jističe při zapínání zdroje, připojuje se každá fáze nejprve přes tlumivku cca 35mH a poté teprve přímo. Místo tlumivky by šlo použít i odpor.

     Pozor! Výstupní napětí jednoho transformátoru z mikrovlnné trouby je okolo 2100V~ 50Hz a proud se pohybuje v řádu ampér. Jejich spojováním může být dosaženo ještě vyšších napětí a proudů. Výstupní vysoké napětí je smrtící a může překlenovat velké vzdálenosti. K úrazu elektrickým proudem proto může dojít i bez kontaktu s vodivými částmi. Kondenzátory mohou zůstat nabité i po vypnutí. Při práci s tímto zařízením hrozí vznik požáru. Výboje vytvářejí jedovaté plyny. Vše děláte na vlastní nebezpečí. Autor nebere žádnou zodpovědnost za vaše případné újmy na zdraví, životě, majetku či jiné.


Schéma třífázového zdroje VN s 9 MOTy a 15 kondenzátory pro vytváření výbojů


Třífázové výboje ze zdroje


Další 3F výboje


Výboje se solí (NaCl) na elektrodách.500
Zdroj s 9 MOTy

500


480
Elektrody se solí


Video - Třífázové výboje s 5uF a poté 4uF


Video - Třífázové výboje se solí a 5uFPřidáno: 19. 10. 2011
zpět na hlavní stránku