English version

Vysílač 7MHz AM 5W

     Zde je schéma jednoduchého vysílače v pásmu krátkých vln 7MHz (40m). Obvod obsahuje 4 tranzistory, běžné typy lehce k sehnání. První tranzistor pracuje jako oscilátor řízeny je krystalem. Frekvenci lze upravit změnou krystalu, změna je možná v rozmezí cca od 3.5 do 14 MHz. Druhý stupeň je zesilovač. Zde se ještě pracuje s malým výkonem a proto může být v kolektoru pro jednoduchost pouhý odpor. Třetí stupeň má v kolektoru LC článek. Tranzistor má malý chladič, na jeho výstupu je již výkon téměř 1W. V tomto stupni je také zavedena AM modulace. Modulační tlumivka má velkou indukčnost, lze použít i sekundár nějakého malého trafa. Já použil 9V vinutí z trafa 220/9V 1,6VA. Dvojitá tlumivka oscilátoru má 2x 6 závitů drátem 0,5mm na feritovém válečku průměru 5mm. Tlumivka třetího stupně je vzduchová a má 24 závitů vinutých drátem 0,5mm na průměru 10mm. Tlumivka posledního stupně je vzduchová a má 20 závitů vinutých drátem 0,8mm na průměru 15mm. Modulovaný signál budí poslední tranzistor, který pracuje jako zesilovač třídy A. Má dostatečně velký chladič. Za kolektorem je obvod pro omezení harmonických. Ladícím kondenzátorem se přizpůsobuje anténa. Žárovka na výstupu slouží jen jako kontrola a je možné ji po oživení nahradit zkratem.
     Při uvádění do chodu stačí připojit anténu a zdroj nf signálu. Obvod se napájí napětím 12V a odběr je cca 800mA. Pak už stačí jen nastavit ladící kondenzátor. Pozor - při zapnutí vysílače bez připojené antény může dojít k poškození (zejména koncového tranzistoru).

     Pozor! Používání tohoto vysílače bez povolení je ilegální.


schéma vysílače 7MHz 5W AM (40m)


Takto vypadá můj vysílač, v krabičce je zabudován i potenciometr hlasitosti a tlačítko pro morzeovku. Použil jsem plechovou krabici od jakéhosi datového přepínače.

Upozornění pro lamy:
Na dotazy, jaký dosah má tento krátkovlnný vysílač, neodpovídám.Přidáno: 2002
zpět na úvodní stránku