English version

Electro antiperspirant - Zkoumání

     Do ruky se mi náhodou dostal přístroj zvaný Electro antiperspirant (Iontoforéza), sloužící k léčbě nadměrného pocení. Nedalo mi to, abych neprozkoumal, jak funguje. Ukázalo se, že principem je průtok stejnosměrného proudu lidským tělem v prvník kroku v jedné polaritě ve druhém kroku pak v opačné polaritě. Proud se k lidskému tělu připojuje prostřednictvím dvou vodních lázní pro vložení rukou nebo nohou.

     Přístroj se napájí ze 4 tužkových baterií. Je vybaven digitálním miliampérmetrem, přepínačem polarity, potenciometrem k nastavení proudu (k němu je přidružen vypínač), dvoubarevnou LED diodou indikující provoz (zelená) či chybu (červená) a dvěma zdířkami pro kabely. Maximální uváděný proud je 30mA a maximální napětí do zátěže 1000 ohm je 45V. To souhlasí s naměřenými údaji. Napětí naprázdno bylo změřeno 136V. Červená LED pravděpodobně indikuje příliš nízkou výstupní impedanci (zkrat elektrod). Elektrody se připojují k přístroji dvěma kabely s krokosvorkami. Přístroj je vyroben v České Republice, což je po revoluci již poměrně vzácné.

     Já jsem přístroj na sobě nezkoušel. Podle uživatelů opravdu funguje, ale rozsah regulace proudu je prý zbytečně velký, a tak přístroj většinou používají s potenciometrem nastaveným poblíž nejnižších hodnot.

     Upozornění:
-Tento článek je určen k nasycení zvědavosti elektrotechnických odborníků, nikoliv pro laickou veřejnost.
-To, co článek popisuje, NENÍ správným použitím popisovaného přístroje. Nejedná se o návod k jeho použití!
-Nesprávné použití přístroje může být nebezpečné nebo přístroj poškodit!


Iontoforézní přístroj Electro antiperspirant, který bude podroben zkoumání :).


Proud do zátěže 1000 ohm (1 kiloohm).


Napětí naprázdno je cca 130 - 140V.

Štítek přístroje s údaji (max. 45V / 1000ohm, 0-30mAss, doba provozu 50 minut, 4 AA bateri 1,2 - 1,5V.Video.Přidáno: 30. 5. 2015
zpět na úvodní stránku