English version

Úprava zdroje AT / ATX na regulovatelný stabilizovaný zdroj 3-15V
Dvojčinný (polomůstkový) zdroj

    Každý bastlíř potřebuje nějaký napájecí zdroj. Laboratorní zdroje jsou drahé, a proto se většinou využívá to, co je po ruce. Jako zdroj malých napětí s velkým proudem se nejčastěji používají zdroje z počítačů. Jejich nevýhodou je však nestabilizované napětí a často také nutnost zatížit oba hlavní výstupy (5 i 12V) přibližně stejným výkonem. Proto zde uvádím jednoduchou úpravu, jak ze zdroje AT nebo ATX vytvořit regulovatelný stabilizovaný zdroj 3 - 15V s proudem odpovídajícím původnímu 12V výstupu. Zpětná vazba stabilizace je zapojená na 1. vývod Obvodu TL494 (nebo jeho ekvivalentu KA7500, KIA494, DBL494 - stejné zapojení má 90% zdrojů). Referenční napětí je 2,5V (tzn. obvod reguluje výstupní napětí tak, aby odporový dělič vytvořil napětí právě 2,5V). Původně je stabilizace spojena s výstupy 5 i 12V a funguje správně jen při rovnoměrném zatížení obou výstupů. Po úpravě je zapojena pouze na 12V výstup. Potenciometrem je možné regulovat napětí v rozmezí 3 - 15V. Potenciometr lze nahradit pevným odporem. U zdrojů ATX můžete větrák připojit na 5VSB, aby na něj regulace neměla vliv. Při úpravách se vám mohou hodit schémata PC zdrojů AT a ATX.

Vývody zdroje:
Žluté ... 12V
Červené ... 5V
Černé ... 0V (společný pól, zem)
Zelený ... Vypínání do pohotovosti, je jen u ATX, spojit s černým aby se zdroj rozběhl.


     VAROVÁNÍ !!!
Ve zdroji je nebezpečné síťové napětí. Kondenzátory mohou zůstat nabité i po vypnutí. Nevhodně upravený zdroj může být nebezpečný. Úpravu provádíte na vlastní nebezpečí.


Schéma úpravy PC-zdroje AT / ATX na regulovatelný stabilizovaný zdroj 3-15V
Schéma úpravy PC-zdroje AT / ATX na regulovatelný stabilizovaný zdroj 3-15V

vývod 1 obvodu xx494
Vývod 1.


Jednočinný propustný zdroj

Stále častěji se setkávám se zdroji ATX, které místo polomůstku NPN tranzistorů používají tzv. jednočinnou propustnou topologii s jediným spínačem - MOSFETem na 800-900V. V těchto zdrojích není obvod TL494, ale obvod UC3843 na primární straně. Zpětná vazba je zavedena přes optron. Napětí je snímáno pomocí obvodu TL431 (GL431, AZ431 - písmena se mohou lišit). Tento obvod má též referenci 2,5V, takže princip je podobný. Z referenčního pinu (R) vedou opět odpory na zem, +5V a +12V. Navíc je tu RC článek mezi referencí a katodou, ten je nutno ponechat. Úprava odporového děliče je zřejmá ze schématu níže. Pokud má TL431 v anodě odpor (ve schématu 22R), nahradí se zkratem. Dále je potřeba zajistit zapnutí zdroje a vyřazení ochrany proti podpětí a přepětí na výstupu (nedovoluje regulaci). To se provede spojením emitoru a kolektoru jednoho z optronů (bývají tu celkem 3-4). Jedná se o optron, který zajišťuje vypínání zdroje. Spojovat zelený drát (PS ON) se zemí již není nutné. Touto úpravou se zdroj přestane při zkratu vypínat - bude pouze omezovat proud. Zkratový proud bude nejspíš příliš velký, proto je vhodné nastavit omezení proudu trochu níž. Provede se to výměnou odporu snímajícího proud za větší hodnotu. Tento odpor je zapojen mezi surcem hlavního MOSFETu a záporným pólem na primární straně. Předpokládám, že nikdo nebude mít problém ho najít. V mém případě tam byl 0R15 (2W), je vhodné ho vyměnit cca za 0R27 až 0R51. Tímto odporem lze také nastavit výstupní proud v případě přestavby zdroje na nabíječku (např pro autobaterii 12V, napětí se pak zvolí 14-15V). Větrák je vhodné v případě regulovatelného zdroje připojit na pomocný zdroj 5VSB (ten není regulací ovlivněn).

Schéma úpravy jednočinného propustného PC-zdroje ATX na regulovatelný stabilizovaný zdroj 3-15V
Schéma úpravy jednočinného propustného PC-zdroje ATX na regulovatelný stabilizovaný zdroj 3-15V

úprava jednočinného propustného PC-zdroje ATX na regulovatelný stabilizovaný zdroj 3-15V
Optron, který zapíná hlavní zdroj - spojit C a E (vývody na primární straně).

úprava jednočinného propustného PC-zdroje ATX na regulovatelný stabilizovaný zdroj 3-15V
Obvod TL431 (pouzdro TO92).

úprava jednočinného propustného PC-zdroje ATX na regulovatelný stabilizovaný zdroj 3-15V
Deska pod 431. Odstraněný odpor k 5V, připojený vývod k regulaci.

 úprava jednočinného propustného PC-zdroje ATX na regulovatelný stabilizovaný zdroj 3-15V
Přestavěný zdroj.

Upozornění pro lamy
Pokud přerušítě zpětnou vazbu, napětí na výstupu může dosáhnot 30V nebo i více! Elektrolyty jsou na 16V a při vyšším napětí mohou explodovat, nebo se zničí jiné části zdroje. Nesnažte se zdroj upravit na napětí vyšší než 15V - k tomu by byla potřeba rozsáhlejší úprava včetně převinutí trafa.zpět na úvodní stránku