English version

Tester PC zdrojů ATX

     Protože často opravuji zdroje ATX, postavil jsem si tento jednoduchý tester, který indikuje přítomnost všech výstupních napětí zdroje ATX. Indikuje základní napětí 3,3V, 5V, 12V, -5V, -12V a také napětí pomocného zdroje 5VSB, které je přítomno i po vypnutí do pohotovosti. Nechybí ani indikace signálu P.G., který dává zakladní desce (motherboardu) najevo, že napětí zdroje už je v přijatelných mezích a může se rozběhnout. K indikaci jsem zvolil vysocesvítivé led, pro 5VSB červenou, pro P.G. zelenou a pro ostatní napětí bílé. Odpory jsem zvolil pro proud 5mA (max. proud použitých LED je pravděpodobně 20 nebo 30mA). Spínač zapíná zdroj z pohotovosti. Jednoduché zapojení testeru je na schématu níže (nezapomeňte, že led -5 a -12 jsou opačně). Pod ním je znázorněno zapojení ATX konektoru ve 20 pinové verzi 1.0. Konektor pro tester jsem vykuchal z vadné desky. Do konektoru lze zasunout 24 pinový kabel (ATX verze 2.0), čtyři pozice budou přečnívat. Není na nich ale nic navíc, je tam jen další COM, 3,3V, 5V a 12V, pravděpodobně pro snížení odporu kabelů a umožňuje to pracovat s vyššími proudy. Některé zdroje nemají větev -5V, u takových zdrojů nebude LED -5 svítit, ale neznamená to závadu zdroje.


Schéma testeru ATX zdrojů (použitelné pro ATX 1.0 i ATX 2.0)


Zapojení konektoru ATX verze 1.0

Hotový tester zdrojů ATX
Hotový tester zdrojů ATX

Testování zdroje ATX testerem
Testování zdroje ATX (v 1.0) testerem

Tester ATX zdrojů se svítícími LED diodami
Tester se svítícími LED diodami

Testerování zdroje s konektorem ATX 2.0 bez větve -5V.
Testování zdroje s konektorem ATX 2.0 bez větve -5V.


Video - Testovánízpět na úvodní stránku