English version

Jednoduchý elektronkový audion

     Toto je jednoduchý přijímač krátkých vln typu audion. Je tvořen třemi elektronkami: dvoucestný usměrňovač 6Z31 v eliminátoru, vf pentoda EF80 jako vysokofrekvenční stupeň a nf koncová pentoda EL84 jako koncový nízkofrekvenční zesilovač. (místo EL84 lze použít i jiné, např EL82, pentodu z ECL8x, po úpravě žhavení i PL82, PL84 nebo pentodu z PCL8x).

     Přijímač se ladí ladícími kondenzátory C1 a C2. Kondenzátor C3 a potenciometr P1 nastavují zpětnou vazbu. P2 je regulace hlasitosti. Napájecí trafo audionu jsem vyrobil převinutím sekundárů bezpečnostního trafa z tranzistorového černobílého televizoru, které má výkon cca 25 až 30W. Výstupní trafo může být buďto z elektronkové TV či rádia, nebo lze použít malé trafo 230V / 9V a upravit jeho jádro tak, aby mělo vzduchovou mezeru (rozebere se a sestaví tak, aby na jedné straně byly všechny plechy I a na druhé straně E). Já jsem to udělal tímto způsobem a trafo funguje bez problémů. Převodní poměr 230:9 odpovídá převodu impedancí 5200 ohm : 8 ohm. Pokud je audion dobře nastaven, dokáže přijímat i SSB. Anténa je tvořena dlouhým drátem. Přijímat lze frekvence asi 3 - 28MHz. Požadované pásmo se volí změnou indukčnosti L1. Spotřeba audionu je asi 20 až 25W + ztráty v trafu.

     Pozor! Napájecí napětí audionu je nebezpečné! Před manipulací je vždy nutné jej odpojit od sítě a ujistit se, že kondenzátory jsou vybité. Přijímač vytváří rušení na vlastní přijímané frekvenci a může rušil okolní přijímače.

schéma elektronkového audionu
Schéma elektronkového audionu

elektronkový audion


elektronkový audion
zpět na úvodní stránku