Multifunkční hodiny se 2 displeji - ovládání staré verze 2013

    Zde je popis ovládání hodin se 2 displeji se STAROU verzí programu z roku 2013. Doporučuji použít novou verzi s přidanou funkcí doladění rychlosti chodu (-120ppm až +120ppm) a nastavitelným omezenín času trvání alarmu.
    Ovládání funkcí:
Tlačítka TL1 a TL2 se používají k ovládání aktuální funkce. Hlavní displej DISP1 zobrazuje vždy čas ve tvaru "Hodiny.Minuty.Sekundy", displej DISP2 zobrazuje další funkce, přepínané tlačítkem TL3 (mód):
1. Datum
Datum ve tvaru "Den_v_týdnu.Den.Měsíc". Tlačítka TL1 a TL2 slouží k nastavení jasu displeje v 6 stupních: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 a 1/32.
2. Automatický čas + režim alarmu
Tlačítko TL1 slouží k zapínání/vypínání alarmu a volbě jeho režimu: "AL._" = vypnutý alarm, "AL.1" = jednorázový alarm (poté automaticky nastaven na vypnuto), "AL.5" = alarm jen ve všední dny (Po-Pá ano, So-Ne ne), "AL.7" = alarm každý den. Výchozí nastavení je vypnutý alarm. Tlačítko TL2 zapíná automatický čas. Pokud je zapnutý, zobrazí se "Au", pokud je vypnutý, zobrazí se "_ _".
3. Alarm
Zobrazení a nastavení času budíku (alarmu), tvar "HH.MM.AL". Tlačítko TL1 nastavuje minutu budíku, TL2 nastavuje hodinu budíku.
4. Stopky
Stopky umožňují měřit čas s přesností na 0,1s. Maximální čas je 9.59.59.9 (téměř 10 hodin). Zobrazení je ve tvaru Hodina.Minuty.Sekundy.Desetina_sekund). Tlačítko TL1 slouží ke spuštění a zastavení stopek. Tlačítko TL2 slouží k nulování (běžící stopky jsou prvním stiskem zastaveny a dalším nulovány).
5. Odpočet (časovač, minutka)
Nyní jste v módu odpočet - odpočítávání času od nastavené hodnoty k nule. Poté je spuštěn zvukový signál a rozsvícena LED1. Zvukový signál vypnete tlačítkem TL3. Zobrazení je ve tvaru "Hodiny.Minuty.Sekundy.". Poslední tečka svým svitem signalizuje zastavení odpočtu. Tlačítko TL2 slouží k přepínání cifer během nastavování počáteční hodnoty. TL1 slouží k nastavení. Právě nastavovaná cifra bliká frekvencí 5Hz. Maximální nastavitená hodnota je 99.59.59 (téměř 100 hodin). Po nastavení všech cifer se tlačítkem TL2 opět vrátíme do módu odpočtu. Zde tlačítko TL1 slouží ke spuštění a zastavení odpočtu.
    Nařizování hodin:
Dlouhým stiskem tlačítka TL3 vstoupíte do nařizování. Hodiny potom nařídíte ve třech krocích, přepínaných krátkým stiskem TL3.
I. Den v týdnu a rok
TL1 nastavuje rok, TL2 nastavuje den v týdnu.
II. Datum
TL1 nastavuje měsíc, TL2 nastavuje den.
III. Čas
TL1 nastavuje minuty, TL2 nastavuje hodiny.

Stará verze programu ke stažení:
Zdrojový kód v assembleru (ASM)
Přeložený v HEX souboru (3 896 Bajtů)
zpět na úvodní stránku