English version

Nejjednodušší digitální otáčkoměr

     Toto je velmi jednoduchý digitální otáčkoměr vhodný pro většinu dopravních prostředků - motocyků i automobilů, případně i pro jiná zařízení. Měří otáčky v rozmezí 0 - 9900 ot/min s rozlišením na 100 ot/min. Zobrazuje pomocí dvoumístného LED displeje. Údaj je v tisících, v rozmezí 0,0 - 9,9. Tento digitální otáčkoměr je řízený mikroprocesorem Atmel AVR ATTiny24A (ATTiny24, ATTiny24V), program ke stažení a nastavení bitů je níže. Katody dvoumístného LED displeje (a-g) jsou připojeny na port PA (kromě vývodu PA4). Anody jsou připojeny na bity 0 a 1 portu B. Katoda teček (h) je připojena na PB0, kde se vyskytuje logická 0 právě tehdy když multiplex skenuje levou číslici a díky tomu svítí tečka za touto číslicí. Použití vysocesvítivého displejě umožňuje vypustit obvyklé tranzistory zesilující proud. Displej je řízen multiplexně (maticově) a zapojen obvyklým multiplexním způsobem. Jedná se o typ se společnou anodou. Mikroprocesor je taktován vnitřním RC oscilátorem pracujícím na frekvenci 1MHz. Frekvence multiplexu je cca 100Hz, tedy cca 1/10 000 taktovací frekvence a tak lze frekventometrem připojeným na PB0 nebo PB1 ověřit správnou funkci vnitřního oscilátoru. Kondenzátor C1 umístěte co nejblíže k mikroprocesoru. Odpory R1 až R8 určují proud displeje a tím i jeho jas. Jsou zvoleny tak, aby nebyl překročen maximální proud výstupu (40mA). Digitální otáčkoměr se napájí ze zdroje cca 5V. Odběr při 5V je cca 15-30mA v závislosti od počtu svítících segmentů (většinu odběru tvoří spotřeba LED displeje). Napětí 5V lze získat z palubního napětí např. jednoduchým zdrojem s obvodem 7805. Před tento zdroj vložte vhodnou pojistku! Vývod PA4 slouží jako vstup impulzů (je využit k taktování čítače/časovače1). Na tento vstup přiveďte signál ze snímače či vhodného tvarovacího obvodu (záleží na konkrétním typu motoru a metodě snímání). Drátová propojka DP1 na vývodu PB2 volí součinitel otáček motoru. Pokud je součinitel 1 (1 otáčka = 1 impulz), DP1 nepropojujte. Pokud je součinitel 2 (1 otáčka = 2 impulzy), propojte DP1.
     Celý program ke stažení:
zdrojový kód v assembleru (ASM)
přeložený v HEX souboru (200 Bajtů)

Případným zájemcům mohu naprogramovaný mikroprocesor poslat. Více info zde.


Schéma nejjednoduššího digitálního otáčkoměru s ATtiny24A / ATtiny24 / ATtiny24V


Nastavení konfiguračních bitů.


Nejjednodušší digitální otáčkoměr během vývoje v kontaktním poli. Testováno se 14mm displejem LD-D056UB-C.


Video - Test nejjednoduššího digitálního otáčkoměru.Přidáno: 21. 6. 2013
zpět na úvodní stránku