English version

Tester transformátorů a tlumivek (ring tester)

     Toto je jednoduchý tester spínaných transformátorů a indukčností, umožňující identifikovat závitový zkrat ve vinutí. Testuje na principu jejich ztrátovosti. I malý počet závitů nakrátko (dokonce i jediný zkratovaný závit) způsobí výrazné zvýšení ztrát (značné snížení činitele jakosti Q). K indukčnosti je během testu připojován nabitý kondenzátor a dochází ke tlumeným kmitům. Je spočítán počet kmitů, ke kterým dojde, než jejich amplituda klesne pod prahovou hodnotu (zde cca 1/2 napájecího napětí - práh logických vstupů použitého mikroprocesoru). Počet kmitů je zobrazen. U poškozených vinutí bude tento počet výrazně nižší. Zobrazuje se pomocí dvoumístného LED displeje se společnou anodou. Je řízený mikroprocesorem Atmel AVR ATTiny24A (ATTiny24, ATTiny24V), program ke stažení a nastavení bitů je níže. Katody dvoumístného LED displeje (a-g) jsou připojeny na port PA (kromě vývodu PA4). Anody jsou připojeny na bity 0 a 1 portu PB. Katoda teček (h) je nevyužita, tečku není potřeba zobrazovat. Použití vysocesvítivého displejě umožňuje vypustit obvyklé tranzistory zesilující proud. Displej je řízen multiplexně (maticově). Multiplexuje se v 7 krocích po segmentech, nikoliv po cifrách, jak je obvyklé. To umožňuje použít jen 2 sériové odpory namísto sedmi. Mikroprocesor je taktován vnitřním RC oscilátorem pracujícím na frekvenci 8MHz. Frekvence multiplexu je cca 100 Hz. Odpory R4 a R5 určují proud displeje a tím i jeho jas. Odběr při 5 V je cca 5 mA, pokud není nic připojeno na testovací svorky, a cca 8 - 15 mA během testování. Obvod lze napájet např. ze spínaného zdroje 5V, powerbanky, lineárního zdroje s obvodem 7805, Li-Ion / Li-Pol článku 3,6 či 3,7 V, 3 alkalických článků 1,5 V či 3 - 4 nabíjecích článků 1,2 V NiMH či NiCd. Já jsem použil 4 tužkové články NiMH. Před napájecí zdroj vložte vhodnou pojistku! Keramický kondenzátor C2 umístěte co nejblíže vývodů 1 a 14 mikroprocesoru. Kondenzátor C3 je poměrně kritický a musí mít velice nízký ztrátový činitel (tan δ), doporučuji použít kvalitní polypropylenový fóliový kondenzátor. Upozorňuji, že s keramickým kondenzátorem obvod nebude fungovat a s polyesterovým jen hodně mizerně. Tranzistor T1 je MOSFET typu N s citlivým gejtem (logic MOSFET). Při použitém napájecím napětí (minus určitý úbytek výstupu mikroprocesoru) na jeho gejtu musí již mít velmi nízký vodivý odpor (řádově jednotky miliohmů). Proto je také lepší použít napájení cca 4,8 - 5V. Když je tranzistor zavřený (cca 130 ms), kondenzátor C3 se nabíjí skrz odpor R1 a testovanou indukčnost. Když se trantistor otevře (cca 120 ms), dochází k tlumeným kmitům, které jsou skrz odpor R3 přivedeny na vstup PA4 mikroprocesoru a počítány. Vše se opakuje každých 250ms a údaj na displeji je tedy obnovován frekvencí cca 4 Hz. Mohl by Vás zajímat také vylepšený Tester transformátorů, tlumivek a kondenzátorů testující v obvodě, které umožňuje testovat bez odletování z plošného spoje.
     Celý program ke stažení:
zdrojový kód v assembleru (ASM)
přeložený v HEX souboru (364 Bajtů)
Low fuse = E2, High fuse = DD, Extended fuse = FF, Lock fuse = FF

Případným zájemcům mohu naprogramovaný mikroprocesor poslat. Více info zde.


Schéma mého testeru transformátorů a indukčností s ATtiny24A / ATtiny24 / ATtiny24V


Téměř dokončený tester transformátorů a tlumivek (chybí ještě vypínač)


Tester transformátorů a indukčností během vývoje v kontaktním poli. Testováno s displejem LD-D036UR-C. Přidána LED pro sledování stavu vývodu PB2, který řídí gejt MOSFETu T1.


Celý měřící cyklus na osciloskopu. 1: napětí na primáru testovaného transformátoru. 2: napětí gejtu T1. Opakovací frekvence cca 4Hz.


Testování tlumivky z aktivního PFC. 1: napětí na testované tlumivce. 2: napětí gejtu T1. Tester ukazuje 25 kmitů. Je vidět tlumené kmity po sepnutí T1, cca 25 kmitů dosahuje nad 1/2 napájecího napětí.


Testování transformátoru z polomostového zdroje ATX - jeden z těch horších, ale stále bez závady. 1: napětí na primáru testovaného transformátoru. 2: napětí gejtu T1. Tester ukazuje 4 kmity, což souhlasí s průběhem na osciloskopu. Další testované transformátory z polomostových ATX ukázaly 8 a 12 kmitů.


Transformátor se zkratovaným sekundárem ukazuje pouze 1 kmit. 1: napětí na primáru testovaného transformátoru. 2: napětí gejtu T1.


Na tlumivku jsem navinul 1 závit a zkratoval ho, tím simuluji závit nakrátko. I jeden jediný zkratovaný závit stačí. Místo desítek kmitů tester najednou neindikuje žádné kmity. 1: napětí na testované tlumivce. 2: napětí gejtu T1.


1: napětí na drejnu T1. 2: napětí gejtu T1. Je vidět nabíjení C3 skrz R1 po vypnutí T1.


Video - vývoj a zkoušení tohoto testeru (anglicky)Přidáno: 25. IX. 2021
zpět na úvodní stránku