English version

Digitální termostat s AVR

     Úvod:
Tento univerzální digitální termostat umožňuje řídit topné i chladící systémy, tedy vytápění, tepelná čerpadla, klimatizace, chladničky, mrazáky... . Lze ho použít i jako spínač odvětrávání nebo nastavitelnou ochranu proti přehřátí. Spínací teplotu chlazení, ohřevu i hysterezi lze digitálně nastavit. Nastavení je uchováno i při odpojení napájení díky paměti EEPROM. Může pracovat v režimu chlazení, v režimu ohřevu a také v kombinovaném režimu (automatická stabilizace teploty pomocí chlazení i ohřevu). Výstupy mohou ovládat výkonové prvky - např. relé či optotriaky.
     Popis konstrukce:
Srdcem obvodu je mikroprocesor IO1 - AVR ATmel ATmega8A / ATmega8 / ATmega8L. Ke snímání teploty slouží čidlo IO2 - MCP9700A. Na výstupu je napětí úměrné teplotě (10mV/°C + 500mV). Výstup je vyhodnocován AD převodníkem, který je součástí AVR. Pro přesnější měření je použita externí napěťová reference IO3 - TL431. Trimrem P1 je třeba nastavit napětí na vstupu AREF (vývod 21) na hodnotu 2,048V. K zobrazení stavu slouží 4-místný vysocesvítivý LED displej a dvojice LED diod.
     Použití a ovládání:
Vývod 19 (označen modrou tečkou) = výstup pro spínání chlazení.
Vývod 18 (označen červenou tečkou) = výstup pro spínání ohřevu.

propojka DP1 - hardwarový zákaz ohřevu (Zařízení použito jen pro řízení chlazení. Vynechat LED1. Výstup ohřevu nevyužit.)
propojka DP2 - hardwarový zákaz chlazení (Zařízení použito jen pro řízení ohřevu. Vynechat LED2. Výstup chlazení nevyužit.)
(Propojte jednu propojku nebo žádnou. Propojením obou se z termostatu stane obyčejný teploměr.)

LED1 svítí = ohřev povolen, LED1 bliká = ohřev právě probíhá.
LED2 svítí = chlazení povoleno, LED2 bliká = chlazení právě probíhá.

TL1 - zakázání/povolení ohřevu (základní obrazovka) nebo "+" (v módu nastavení)
TL2 - zakázání/povolení chlazení (základní obrazovka) nebo "-" (v módu nastavení)
TL3 - nastavení. Přepíná mezi zobrazením aktuální teplotoy (základní obrazovka, zobrazení s 1 desetinným místem) a mezi nastavením teploty ohřevu a teploty chlazení (Pozn.: To, co je zakázáno, je ze zobrazení vynecháno).
Dlouhým stiskem TL3 vstoupíte do nastavení hystereze. Zobrazí se "H" a hodnota. Zvolte hodnotu hystereze pomocí tlačítek + a -.

-Automatika nastaví práh chlazení vždy alespoň 1°C nad práh topení, aby se nemohlo zapínat topení s klimatizací zároveň, ani střídavě jedno a druhé. V případě výraznějších překmitů teploty však nastavte rozdíl mezi teploto chlazení a ohřevu ještě větší a nebo ručně zakažte jeden z výstupů.
-Požadovaná teplota se nastavuje s krokem 1°C, rozmezí je -40...+150°C, zobrazuje se bez desetinného místa.

Příklad: Hystereze je nastavena na 2°C. Teplota ohřevu je nastavena na 20°C. Ohřev tedy zapíná při 19°C a vypíná při 21°C. Teplota chlazení je nastavena na 28°C. Chlazení tedy zapíná při 29°C a vypíná při 27°C.

Program pro AVR termostat ke stažení:
zdrojový kód v assembleru (ASM)
přeložený HEX soubor (1724 Bajtů)
Zapisování programu do AVR se podrobněji věnuji zde.

Případným zájemcům mohu naprogramovaný mikroprocesor poslat. Více info zde.


Schéma jednoduchého digitálního termostatu s ATmega8(A)(L).


Nastavení konfiguračních bitů.


Testování digitálního termostatu v kontaktním poli.


Video - testování digitálního termostatu (využit pouze ohřev).Přidáno: 1. 10. 2012
zpět na úvodní stránku