English version

Sovětský přenosný osciloskop C1-118

     Osciloskop C1-118 (S1-118 / С1-118) se vyráběl v SSSR v letech 1982 - 1988. Jedná se o malý přenosný dvoukanálový analogový osciloskop s šířkou pásma 10 MHz. Existovala také vylepšená verze C1-118A (S1-118A / С1-118А) s šířkou pásma 20 MHz, která se vyráběla v letech 1988-1989.
     Osciloskopy C1-118 a C1-118A váží jen 3,8 kg (bez příslušenství). Šířka je 21cm, výška 12cm, hloubka 33cm. Vstupní impedance obou vstupů je 1 Megaohm, 20 pF. Citlivost svisle 5mV až 10V na dílek, přesnost +/- 5%. Časová základna vodorovně u C1-118 je 50ns - 50ms / dílek, u C1-118A je 20ns - 50ms / dílek. Přesnost +/- 5%. CRT obrazovka je oscilografická 11LO9I (11ЛО9И) s elektrostatickým vychylováním, užitečnou plochou stínítka 8 x 6 cm, žhavením 6,3V 80-100mA a anodovým napětím 8kV. Osciloskop má nastavení jasu a ostření, posun stop vodorovně, posun jednotlivých stop svisle. Přepínač stejnosměrná složka / pouze střídavá složka. Nastavení úrovně spouštění, přepínač náběžná / sestupná hrana, přepínač vnější / vnitřní synchronizace, přepínač TV / NORM a přepínač synchronizace kanálu YI nebo YII. Každý z kanálů jde vypnout a používat jen ten druhý. Vstup pro vnější (externí) synchronizaci a zdířka uzemnění. Z venčí přístupné trimry na seřízení zesilovačů Y a časové základny (shora a na bocích). Síťový vypínač a kontrolka. Lze volit mezi dvěma režimy multiplexu kanálů - střídání (alternate) a vzorkování (chopper). Napájí se ze sítě 220V 50Hz-60Hz, udávaná spotřeba 28VA, změřil jsem 23W.
     Můj kousek pochází z roku 1988, původně sloužil jako školní pomůcka, je plně funkční. Míval ochranný kryt na přední panel, ale ten se bohužel nedochoval.

Schéma C1-118 část 1 - obrazovka, zdroj VN, koncové stupně vychylovacích destiček, jas, ostrost
     (zde mírně odlišná verze, s hodnotami odporů a kondenzátorů)
Schéma C1-118 část 2 - časová základna a spouštění
     (zde jiná verze, pravděpodobně C1-118A)
Schéma C1-118 část 3 - svislé zesilovače (Y), přepínání stop, síťový napájecí zdroj
     (zde mírně odlišná verze, hůře čitelná, ale s hodnotami odporů a kondenzátorů)


Osciloskop C1-118 (S1-118 / С1-118) v provozu - oba kanály.


Osciloskop C1-118 (S1-118 / С1-118) - využit jen jeden kanál.


Osciloskop C1-118A (S1-118A / С1-118А) - nástupce C1-118. Šířka pásma byla zvýšena na 20MHz, přidána jedna poloha voliče časové základny (0,02 us / div) a konektor vnějšího spouštění byl nahrazen BNC.


Osciloskop C1-118 (S1-118 / С1-118). Podobný C1-118A (S1-118A / С1-118А).


Osciloskop C1-118 - sinusovka 9V 50Hz (Y 5V/div, X 5ms/div).


Osciloskop C1-118 (S1-118 / С1-118) z boku.


C1-118 (S1-118 / С1-118) zezadu.


Osciloskop C1-118 (S1-118 / С1-118) s rokem výroby 1988.


Osciloskop C1-118 (S1-118 / С1-118) zespodu.Přidáno: 25. 2. 2018
zpět na úvodní stránku