English version

Měnič pro CCFL

     Měnič (nebo také invertor) pro CCFL je obvod, který slouží k napájení zářivek CCFL, tedy zářivek se studenou katodou (Cold Cathode Fluorescent Lamp). Tyto obvody obvykle používají jednoduchý měnič pracující na vysoké frekvenci a miniaturní VN transformátor. Výstupní proud je omezován kapacitně pomocí VN kondenzátoru s malou kapacitou (řádově desítky pF). Zářivka se studenou katodou (CCFL) má pouze 2 vývody, protože nemá žádné žhavení. Používá se nejčastěji k podsvětlení LCD panelů v monitorech a LCD televizorech, k tuningu PC a aut a dekoračním efektům. Možné je i jejich použití k osvětlování. Kromě bílých existují i barevné a UV (černé světlo). Kapacitní omezování proudu je možné díky tomu, že výstupní napětí měniče má sinusový průběh. Měnič pracuje v rezonančním režimu. Jedná se o měnič buzený nikoliv napětím, ale proudem. To zajišťuje tlumivka L1. Proud zářivkami (a tím i výkon) lze měnit změnou C1 a C2. Pracovní frekvence je asi 50kHz. Lze ji ovlivnit hodnotou C3. Změnou frekvence se mění i výkon. Jas zářivek lze regulovat změnou napájecího napětí v rozmezí od 5V do 12V. Regulace je možná v rozmezí cca od 5-10% do 100% jasu. Při menším napětí než 5V se může stát, že bude svítit jen část zářivek (viz video níže). Jeden konec zářivek se začíná rozsvěcet při cca 1,5V a celé CCFL zářivky svítí od 5V. Při zapojování Tr1 a CCFL je nutno dodržet studené a živé konce (studené konce trafa a zářivek mají slabší izolaci než ty živé). Měnič jsem úspěšně otestoval s tranzistory typu 2SC5707, 2SC1384 a BD139. Tr1 je možné získat z LCD monitoru nebo jiného zařízení s CCFL. Navíjení vlastními silami by bylo obtížné vzhledem k velkému počtu závitů velmi tenkým vodičem. Možné je převinutí primárů traf, která měla jen jeden primár (určena pro měniče s MOSFETy a řídícím integrovaným obvodem). Zářivek lze použít i jiný počet - záleží na výkonu trafa. Já jsem měnič testoval na trubicích 2x350mm z 17" monitorů. Identifikoval jsem je jako typ s parametry: Startovací napětí 1200V, provozní napětí 850V, max. proud 5mA, max. výkon 4,25W, doba náběhu 3 minuty, budící frekvence 20 - 100kHz. Účinnost měniče je cca 80-90%, takže příkon trubic lze odhadnout jako 0,85 x příkon měniče, tedy Ptrubic = 0,85 x Uvstupní x Ivstupní . Při napájení 12V by tedy měnič se dvěma těmito trubicemi měl odebírat 833mA. Pokud výkon neodpovídá, lze ho upravit změnou kapacity C1 a C2 (menší kapacita = menší výkon). Jemně ho lze doladit i změnou frekvence změnou C3.

     Pozor! Na výstupu měniče je vysoké napětí! Vše děláte na vlastní nebezpečí, za vaše případné újmy neberu zodpovědnost.


Obr. 1 - Schéma měniče (invertoru) pro CCFL (zářivky se studenou katodou).


Testování měniče pro CCFL s tranzistory 2SC5707 (C5707)


Tranzistor C5707, tlumivka TL1 a VN transformátorek.


Průběh napětí na kolektoru jednoho z tranzistorů - "půlsinusovka" na osciloskopu.


Různé CCFL z 17" monitorů.


Detail konců s elektrodami.


CCFL a deska z LCD.


CCFL na plný výkon


CCFL při velmi malém výkonu - svítí jen část.


Testování obvodu, nyní s 2SC1384 (C1384)


Detail konce trubic CCFL


Měnič v provozu


Video - Stmívání CCFL změnou napájecího napětí měniče. Při velmi malých výkonech svítí jen část trubic.zpět na úvodní stránku