English version

Detektor pohybu

     Tento jednoduchý obvod reaguje na pohyb osob v blízkosti 0,5 až 1 m. Funguje na elektrostatickém principu. Anténa je krátký kus drátu, délka podle požadované citlivosti. Elektrostatický náboj se mění pohybem velkých vodivých objektů (tj. i osob) v blízkosti antény. Na horním obrázku je obvod s LED diodou, která se při přiblížení osoby nebo ruky rozsvítí a při vzdálení nebo setrvání chvíli v klidu opět zhasne. Na dolním obrázku je upravený obvod, kde po rozsvícení zůstane dioda svítit až do stisknutí tlačítka (levá strana obrázku je stejná jako nehoře). Na kondenzátoru C1 také závisí citlivost obvodu - menší kapacita...větší citlivost) Také můžete přidat nebo ubrat jeden tranzistor, přidáním se citlivost značně zvýší, ubráním značně sníží. Při příliš velké citlivosti však bude LED dioda svítit stále. Místo LED diody samozřejmě můžete připojit jakoukoliv sirénku nebo jiný obvod. Napájecí napětí může být cca 5 až 24V. Odpor R1 je pro běžné LED: (Ucc - 2) x 100 neboli napájecí napětí ve voltech minus 2, vynásobit 100 a odpor vyjde v Ohmech. Odpor není kritický. Obvod je jednoduchý, takže by ho měli zvládnout i začátečníci. Všechny součástky jsou běžné typy, které se dají lehce sehnat.

Pozor! Tento obvod nemá sloužit jako zabezpečovací zařízení - jedná se pouze o pokus pro začátečníky.


Schéma jednoduchého elektrostatického detektoru pohybu.Přidáno: 2002
zpět na úvodní stránku