English version

Digitální počítadlo

     Jedná se o jednoduché digitální počítadlo impulzů se sedmisegmentovkami. Těch může být libovolný počet. Pro jejich řízení jsou použity dekadické čítače 4026 (MH4026, HCF4026, CD4026 apod.). Jejich výhodou je, že nepotřebují dekodéry z binárního na sedmisegmentový tvar. Displeje jsou se společnou katodou, např. DC56-11GWA. Odpory nejsou potřeba, přotože výstupy IO dávají jen malý proud. Počet míst je podle potřeby, Výstup :10 IO nižšího řádu se vždy spojí se vstupem clk IO vyššího řádu. Impulzy se přivádí na vstup clk IO nejnižšího řádu. Všechny IO se vynulují stisknutím tlačítka, které přivede kladnou úroveň na vstupy RESET. Obvod se napájí napětím asi 4 až 7V. Konstrukce je velmi jednoduchá, a proto by s ní neměli mít problémy ani začátečníci. Počítadlo má široké uplatnění, např. počítání závitů na navíječce, počítání výrobků, poruch, výpadků, chybových stavů a podobně. Lze ho také použít jako základ GM počítadla s Geiger-Müllerovou trubicí.

schéma digitálního počítadla impulzů
schéma digitálního počítadla

digitálního počítadlo impulzů se 4026
Pokusná realizace čtyřmístného počítadla v kontaktním poli. Použity byly dvě dvojité sedmisegmentovky WF VQE 23 D.

Hotové šestimístné počítadlo se třemi dvojitými sedmisegmentovkami DC56-11GWA.
Hotové šestimístné počítadlo se třemi dvojitými sedmisegmentovkami DC56-11GWA.

Digitální šestimístné počítadlo v provozu
A v provozu.

Digitální počítadlo v provozuFotky z průběhu výroby...


Video - testování při vstupní frekvenci 50Hz a 50kHz.zpět na hlavní stránku