English version

Doutnavkové digitální hodiny

     Chtěl jsem si postavit digitronové hodiny, ale mělo to jeden háček - nebyly digitrony. U nápadu s neonem jsem zůstal, ale vyřešil jsem to úplně jiným způsobem. Jako zobrazovač jsem použil obří 4místný 7segmentový displej sestavený z 55 doutnavek. Výška číslic je téměř 9cm. Hodiny běží v 24-hodinovém rytmu, každý segment je tvořen 2-ma doutnavkami. Řídící obvod jsem získal ze starého neužitečného radiobudíku.
     Srdcem hodin je obvod LM8560, hodiny jsou řízeny kmitočtem sítě. Displej je řízen duplexně, přes 13 vn tranzistorů. Duplex je ovládán půlperiodami sítě - v jedné půlperiodě svítí jedna polovina segmentů a ve druhé ta druhá. Stejným způsobem byl zapojen i radiobudík, ze kterého jsem použil IO. Obvod původně umožňoval i budík, časové vypínání rádia, buzení rádiem a zálohování hodin z baterie, ale tyto funkce jsem nevyužil. Trafo 7,5 V jsem získal z téhož radiobudíku, trafo 200V jsem si navinul. IO jsem vykuchal i s kusem desky, na které jsem nechal jen jednu diodu, odpor a kondenzátor. Nařizování je jednoduché - tlačítky hod a min. Hodiny jsou dosti přesné, protože v dnešní době má frekvence sítě jen velmi malou odchylku (celá Evropa běží synchronně) a navíc, kladné výkyvy se vyrovnávají se zápornými.

     Pozor! V přístroji je nebezpečné napětí! Není určeno začátečníkům.

schéma doutnavkových hodin - variace na digitronové hodiny
schéma

Doutnavkové digitální hodiny


zde se zrodil nápad :)
zde se zrodil nápad :)

staré rozpadlé rádio ze kterého jsem získal obvod LM8560 a trafo 7,5V
"staré rozpadlé rádio" ze kterého jsem získal obvod LM8560 a trafo 7,5V

vnitřnosti rádia
vnitřnosti rádia

hodiny jsou funkční
hodiny jsou funkční

Z původní desky zbyl jen LM8560, dioda, odpor a kondenzátor :)
Z původní desky zbyl jen LM8560, dioda, odpor a kondenzátor :)

hotový displej z doutnavek (1 segment = 2 doutnavky v sérii)
hotový displej z doutnavek (1 segment = 2 doutnavky v sérii)

zdrátovaná zadní strana displeje
"zdrátovaná" zadní strana displeje

primár a sekundár navinuté pro trafo 200V
primár a sekundár navinuté pro trafo 200V (obě vinutí mají průměr 0,1mm, jádro je ze spáleného univerzálního adaptéru 1,5 - 12V)

spínací tranzistory KF469
spínací tranzistory KF469

takhle to vypadalo po prvním zapnutí :)
takhle to vypadalo po prvním zapnutí :)

doutnavkové hodiny v provozu a elektronika
celý obvod

doutnavkové hodiny v provozu
zpět na úvodní stránku