English version

Stereo elektronkový zesilovač s PCLxx / ECLxx

     Tento jednoduchý elektronkový zesilovač využívá elektronky typu ECL (paralelní) nebo PCL (sériové), což je kombince triody a koncové pentody. Lze použít elektronky jako PCL82, PCL84, PCL85, PCL86, ECL82, ECL84 a ECL86. Já jsem použil elektronky PCL82 se žhavením 16V 0,3A a anodovou ztrátou max. 7W. Zesilovač se napájí ze síťového transformátoru se žhavícím napětím zvoleným podle elektronek (u mě 16V 0,6A). Anodové napětí elektronek není kritické, může být asi 100 - 200V podle požadovaného výkonu. Vetší napětí umožní větší výkon, ale elektronky budou zatíženy větší anodovou ztrátou a proudem, což způsobí rychlejší opotřebení. Filtrace se dvěma kondenzátory 100uF oddělenými odporem je nutná pro lepší odstranění brumu. Kondenzátor 22uF je dodatečná filtrace napětí pro předzesilovací stupeň, který je ke zvlnění nejcitlivější. Reproduktory jsou připojeny přes výstupní trafa. Na vstupu je stereo (dvojitý) logaritmický potenciometr pro regulaci hlasitosti.

     Pozor! V zesilovači je nebezpečné napětí! Před manipulací je vždy nutné jej odpojit od sítě a ujistit se, že kondenzátory jsou vybité.

schéma elektronkového zesilovače s triodami+pentodami ECL / PCL
schéma elektronkového zesilovače

Hotový lampový zesilovač v dřevěné bedýnce
Hotový elektronkový zesilovač v dřevěné bedýnce

Zbastlená elektronika
Zbastlená elektronika :)

elektronka žhaví
žhaví :)

lampa žhaví
zpět na úvodní stránku