English version

Měřič ESR - jednoduchý zkoušeč elektrolytů

     ESR je ekvivalentní sériový odpor kondenzátoru. Lze si jej představit jako odpor zapojený v sérii s ideálním kondenzátorem. Právě hodnota tohoto odporu je hodnota ESR.
     Jednou z nejčastějších závad spotřební elektroniky jsou právě vadné elektrolytické kondenzátory. Ty se pomocí multimetru ani měřiče kapacity většinou nedají identifikovat. Měřičem ESR závadu elektrolytu spolehlivě zjistíte, protože poškození elektrolytu se projeví nejprve na rostoucím ESR, teprve později ztrátou kapacity. Obrovskou výhodou je, že nemusíte kondenzátor vyletovat, protože měřící napětí je malé a díky tomu okolní součástky měření neovlivňují (na rozdíl od měřiče kapacit, který neumí měřit kondenzátory v desce). Pro opraváře elektroniky je měřič ESR naprostá nutnost, používá se při hledání závad dokonce častěji než multimetr!
     Princip měření je jednoduchý: Ke kondenzátoru se připojí střídavý proud s vysokou frekvencí (typicky 50-100 kHz) a měří se na něm úbytek napětí. Větší úbytek znamená větší ESR.
     Na internetu se vyskytuje mnoho konstrukcí měřičů ESR. Většinou jsou ale velmi složité a využívají mikroprocesor. Jiné mají indikaci jen jednou LED, což je při měření různě velkých elekrolytů nedostatečné. Já jsem zvolil jednoduchou a efektivní variantu. Jako zdroj vf proudu s frekvencí okolo 50kHz slouží známý obvod 555. K měření úbytku napětí se používá malý ručkový měřící přístroj. Lze použít malý mikroampérmetr nebo milivoltmetr, postačí i ručkový indikátor vyladění ze starého rádia nebo indikátor vybuzení (VU metr) z magnetofonu. K usměrnění se používá dioda D1 s malým úbytkem napětí, může to být germaniová dioda (ze starého rádia) nebo dioda typu Schottky. D2 chrání ručkové měřidlo proti příliš velkému napětí v okamžiku, když není připojen žádný kondenzátor. Hodnoty odporů R1 a R2 je nutno přizpůsobit použitému měřidlu. R2 se volí tak, aby ručka nešla naprázdno "za roh" a R1 určuje citlivost. Měřící přívody by měly být krátké (max 30 cm), aby svým odporem a indukčností neovlivňovaly měření. Přívody je navíc vhodné udělat zdvojené (naznačeno ve schématu).
     Větší elektrolyty mají samozřejmě menší ESR, takže je vhodné si stupnici ocejchovat podle typických hodnot ESR nových kondenzátorů. Postačí logaritmická stupnice např. 1uF, 10uF, 100uF, 1000uF. Měřič se napájí destičkovou baterií 9V. Naprázdno odebírá asi 6mA, při měření do 16mA.

schéma jednoduchého měřiče ESR - testeru elektrolytů
Schéma měčiče ESR - testeru elektrolytických kondenzátorů.

jednoduchý ESR metr - tester elektrolytických kondenzátorů
"Střeva" měřiče ESR.

jednoduchý ESR metr - tester elektrolytických kondenzátorů
Měřič ESR v krabičce (ručkový přístroj je indikátor vybuzení ze sovětského magnetofonu)Přidáno: 2006
zpět na hlavní stránku