English version

Jednoduchý digitální frekventometr (měřič frekvence)

     Úvod: Jednoduchý frekventometr má mnohé uplatnění. Může se stát experimentem pro začátečníky, laboratorním přístrojem i měřidlem zabudovaným do nějakého zařízení. Hodí se všude tam, kde je potřeba měřit a digitálně zobrazovat frekvenci.
     Popis zapojení: Tento měřič frekvence je postaven pouze z běžných součástek (logických obvodů), bez mikroprocesoru, který by bylo nutno programovat. Základem jsou dvojitá dekadická počítadla 74390 (74HC390 - CMOS, 74LS390 - bipolární). Oscilátor s IO1 (555) určuje dobu počítání. S hodnotami součástek uvedenými ve schématu níže je doba počítání 1s. Frekventometr tedy měří s rozlišením na 1Hz. K zobrazení slouží displeje DIS1417 nebo TIL311. Ty mají již zabudované obvody LATCH a dekodéry z BCD na 7 segmentů. Díky tomu není nutné použít externí. Pokud byste chtěli použít běžné 7-segmentové displeje, bylo by nutné použít externí LATCHe (např. 4-bitové 7475 / 74HC75 / 74LS75 nebo 8-bitové 74373) a dekodéry (např. 7447 nebo 4543). Obvod 555 (IO1) vytváří na výstupu (vývod 3) obdélníkový signál setrvávající v log 1 po dobu 1s, následovaný vždy krátkým impulzem log 0. Během log 1 se počítá, během záporného impulzu se poté obnoví údaj na displejích a počítadla se vynulují. To se děje ve dvou krocích: Při sestupné hraně se vypne funkce LATCH a tím se na displeje přenesou hodnoty v počítadlech a při náběžné hraně se poté vynulují počítadla, aby mohl následovat další počítací cyklus. Frekventometr na schématu měří v rozsahu 0 - 9999 Hz s rozlišením na 1 Hz. Lze však použít libovolný počet míst a také zvolit jinou měřící dobu. Pokud zvolíme např. 0,1s, bude měřit do 99,99 kHz s rozlišením na 10 Hz. Pokud zvolíme 0,01s, bude měřič frekvence měřit do 999,9 kHz s rozlišením na 100Hz. Pokud volíme kratší počítací interval, je vhodné prodloužit dobu log 0, aby se snížila obnovovací frekvence. Pokud by se údaj na displeji obnovoval 10x nebo dokonce 100x za vteřinu, mohl by se stát během měření měnící se frekvence nečitelným. Výhodou řízení měřice frekvence pomocí RC oscilátoru s obvodem 555 je jednoduchost. Nevýhodou je o něco horší přesnost. Pro přesnější měření by bylo možné použít oscilátor řízený krystalem.
     Oživení: Oživení tohoto měřiče frekvence je jednoduché. Připojíme jej na zdroj napájení (cca 5V) a na vstup přivedeme nějakou známou frekvenci. Poté nastavíme trimr P1 tak, aby se zobrazila správná hodnota.


Schéma jednoduchého frekventometru (měřiče frekvence).


frekventometr v kontaktním poli


ještě jedna fotka při testování v kontaktním poli


Video - testování frekventometru.Přidáno: 6. 2. 2012
zpět na hlavní stránku