English version

Signalizace HDO (nízkého tarifu)

     V dnešní době je moderní mít nainstalovaný dvousazbový elektroměr ovládaný pomocí HDO (Hromadného Dálkového Ovládání spotřebičů). Výhodou je, že výkonné tepelné spotřebiče jako boiler nebo akumulační kamna, se automaticky zapínají jen když platí nízký tarif (levný proud). Problém je ale v tom, že člověk nepozná, jestli právě platí nízký či vysoký tarif a tak nemůže funkci dálkově ovládaných spotřebičů kontrolovat a ani ručně zapínat další spotřebiče. Přitom právě zapínáním dalších výkonných spotřebičů, nepřipojených k HDO, (např. pračka, klimatizace) v nízkém tarifu lze ušetřit.
     To mě vedlo k výrobě jednoduchého zařízení, které signalizuje, jestli právě platí vysoký či nízký tarif. Zařízení se skládá z vysílače a přijímače. Vysílač se nainstaluje do skříňky s jističi. Připojení je tříbodové - připojuje se k nule, ke stykači HDO a k fázi, která napájí zásuvkový obvod. Signál z vysílače 22kHz je zachycen přijímačem, který signalizuje nízký tarif rozsvícením LED. Přijímač je možné zapojit do kterékoliv zásuvky v bytě. (zásuvka napájená přes jistič, ke kterému je připojen vysílač - signál se šíří po rozvodu).

     Pozor - celý vysílač i přijímač jsou galvanicky spojeny se sítí a podle toho je nutné s nimi zacházet. Pro zajištění bezpečnosti použijte v přívodech vhodné pojistky. Vše stavíte na vlastní nebezpečí. Za vaše případné újmy neberu žádnou zodpovědnost.


schéma signalizace nízkého tarifu HDO - vysílač


schéma signalizace nízkého tarifu HDO - přijímač

signalizace nízkého tarifu HDO
Vysílač a přijímač


Testování zařízení


Elektronika vysílače


Elektronika přijímačezpět na hlavní stránku