English version

Helium-neonové (HeNe) lasery

     Nedávno mi do sbírky přibyly dva helium neonové lasery, za které děkuji panu Gebarowskému. Jedná se o typy NL0100 a NL05, výrobce TESLA. NL0100 se mi podařilo zprovoznit, NL05 se zatím jeví jako nefunkční (svítí v něm výboj, ale nevzniká paprsek). Parametry NL05: proud 5,9mA , výkon 1,1mW. U druhého laseru se mi je nepodařilo zjistit, ale nejspíš budou podobné. Lasery byly pravděpodobně vyrobeny v 70. nebo 80. letech. Dnes se již používají jen zřídka, ve většině aplikací byly nahrazeny polovodičovými lasery (laserovými diodami). Jsou naplněné směsí plynů helium a neon, která svítí typicky oranžovo-růžovou barvou. Vlnová délka laserového světla je 633nm (oranžovo-červená). výboj prochází tenkou skleněnou trubicí, která se nachází mezi dvěma zrcadly. Přední polopropustné zrcadlo je rovinné, zadní nepropustné zrcadlo je duté (konkávní). K napájení laserů je potřeba měkký zdroj vysokého napětí.


Laser Třídy I

     Pozor! Nesvítit do očí. Lasery se napájí životu nebezpečným vysokým napětím.

helium-neonové (HeNe) lasery
HeNe lasery

helium-neonové (HeNe) lasery


helium-neonové (HeNe) lasery NL05 a NL0100


helium-neonové (HeNe) lasery


helium-neonové (HeNe) lasery


helium-neonový laser NL0100 v provozu
laser NL0100 v provozu (0,4mA)

helium-neonový (HeNe) laser NL05
HeNe laser NL05 - svítící výboj, ale žádný paprsek.

laser NL05
NL05

laser NL05
NL05

hene laser NL0100 - výboj
laser NL0100 - výboj

zrcadla laseru zrcadla laseru
zrcadla laseru

hene laser NL0100
NL0100

hene laser NL0100
ještě jednou NL0100

upozornění pro lamy
HeNe lasery mají výkon v řádu miliwattů, obdobně jako laserová ukazovátka. Neptejte se mě, proč vám nechtějí řezat!
zpět na úvodní stránku