English version

Rtuťové relé

     Rtuťové relé je typ elektromagnetického relé s tekutým kontaktem tvořeným rtutí - jediným kapalným kovovým prvkem. Dřívě byly používány poměrně často, poté však začaly být kvůli toxicitě rtuti nahrazovány jinými typy spínačů, např. relé s klasickými kontakty (které však mají menší životnost a spolehlivost) a nebo polovodičovými součástkami (MOSFETy, IGBT, tyristory, triaky a SSR - Solid State Relay). Princip činnosti relé na fotkách: železný váleček plave na rtuti. Pokud cívkou teče proud, je váleček vtažen do cívky a tím ponořen do rtuti, jejíž hladina stoupne k hornímu kontaktu.

Varování - Jed Nebezpečí pro životní prostředí
Pozor - Toxický, Nebezpečí pro životní prostředí!
S tímto typem relé je nutno zacházet velmi opatrně, aby nedošlo k rozbití baňky spínače a rozlití toxické rtuti! V případě rozlití rtuti je nutno provést dekontaminaci! Pokud rtuť není uzavřena v neprodyšné nádobě, unikají jedovaté výpary.Rtuťové relé Křižík n. p. Děčín typ MRA15 s jedním spínacím kontaktem 15A / 220V~. Cívka je na 120V~.


Zakrytované relé.


Relé zespodu.


Odkrytované relé. Provozní poloha musí být levou stranou nahoru.
Spínač, který jsem na chvíli z relé vyjmul, abych ho mohl vyfotit.


Rtuťový spínač ještě jednou.


Rtuťový spínač (je vyfocen hlavou dolů - krátká elektroda musí být při provozu dole a dlouhá nahoře).


Video - rtuťové relé v provozu.zpět na úvodní stránku