English version

Rtuťové spínače

     Rtuťový spínač (snímač polohy) je skleněná nádobka se dvěma nebo více elektrodami, obsahující rtuť. Zbytek baňky je vyplněn vzduchem, inertním plynem nebo vakuem. Při náklonu spínače se rtuť vlivem gravitace přelévá a tím uzavírá či rozpojuje obvod mezi elektrodami v závislosti na poloze. Rtuťové spínače našly uplatnění při snímání polohy, otřesů, akcelerace, a také v relé, kde eliminují opotřebení běžných kontaktů. Vyskytují se např. v zabezpečení vozidel, prodejních automatech (poplach při naklonění, otřesu, úderu), bimetalových teploměrech, bombách, stavebních strojích, schodišťových automatech. V poslední době se však od nich upouští kvůli toxicitě rtuti. Novější snímače polohy většinou používají místo rtuti kovové kuličky. Výkonové rtuťové spínače jsou nahrazovány relé s klasickými kontakty (které však mají menší životnost) a nebo polovodičovými spínači (MOSFETy, IGBT, tyristory, triaky, SSR).

Varování - Jed Nebezpečí pro životní prostředí
Pozor - Toxický, Nebezpečí pro životní prostředí!
S touto součástkou je nutno zacházet velmi opatrně, aby nedošlo k rozbití baňky a rozlití toxické rtuti! V případě rozlití rtuti je nutno provést dekontaminaci! Pokud rtuť není uzavřena v neprodyšné nádobě, unikají jedovaté výpary.Rtuťové spínače se dvěma kontakty (jednopólové).

Rtuťové spínače (snímače polohy) se dvěma kontakty (jednopólové)


Rtuťové spínače (snímače polohy) se dvěma kontakty (jednopólové)Sepnutý rtuťový spínač.

Kruhový rtuťový spínač
Kruhový rtuťový spínač.

Kruhový rtuťový spínač - kontakty
kontakty

Kruhový rtuťový spínač
rozštěrchaný :)

Kruhový rtuťový spínač
bublina v Hg

Kruhový rtuťový spínač
v rozepnutém stavu


Nahoře zřejmě slaboproudé rtuťové spínače, dole dva přepínací 4A / 250V~ a jeden spínací 6A / 250V~.


Rtuťový spínač 6A / 250V~.


Rtuťový spínač přepínací 4A / 250V~.


Rtuťový spínač 6A / 250V~.


Videozpět na úvodní stránku