English version

Jednoduchý impulzní zdroj 14,5V (8-18V) 0,4A s optronem

     Nedávno jsem vyrobil další impulzní zdroj, tentokrát 14,5V 0,4A. Lze ho použít prakticky kdekoliv. Já ho používám pro napájení budících obvodů pro polomůstky s MOSFETy a IGBT. Zdroj je velmi podobný předchozímu zdroji 3,4V 2,5A. Proto nebudu znovu popisovat podrobný princip činnosti. Napětí zdroje lze upravit v rozmezí asi 8 - 18V změnou odporu R1.
     Transformátor je navinut na feritové jádro EE nebo EI s průřezem středního sloupku 0,7cm2 (7 x 10mm). Nejdříve se navine polovina primárních závitů, tedy 27. Drát má průměr asi 0,15 - 0,2mm. Na něm je alespoň 8 vrstev izolační pásky. Potom se vine sekundár. Vzhledem k nízkému počtu závitů je možné použít i izolovaný drát, což přispívá k bezpečnosti. Potom následuje opět 8 vrstev izolační pásky. Dále se vine pomocné vinutí 4 závity, lze použít stejný drát jako na primár. Potom opět izolační vrstva, která však nemusí být tak silná. Nakonec se navine zbylých 27 závitů primáru. Potom opět několik vrstev izolace. Mezi poloviny jádra se vloží jedna vrstva izolační pásky nebo 2 vrstvy papíru, aby se vytvořila mezera cca 0,2mm zabraňující jeho přesycení. Nakonec se jádro zalepí např. vteřinovým lepidlem. Deska plošného spoje musí být uspořádána tak, aby síťová a oddělená část byli od sebe dostatečně daleko. Zdroj spolehlivě pracuje v rozsahu napájecího napětí 80...250Vst nebo 80...350Vss.

     Pozor! Impulzní zdroj by i přes jeho jednoduchost neměli stavět začátečníci, protože většina jeho obvodů je spojena se sítí. Při špatné konstrukci může na výstup proniknout síťové napětí! Kondenzátory mohou zůstat nabité na nebezpečné napětí i po vypnutí. Vše děláte na vlastní nebezpečí, za případné újmy na zdraví nebo majetku neberu zodpovědnost.


malý impulzní (spínaný) zdroj s optronem - schéma


1/2 primáru...


...a s izolací


sekundár


hotové impulzní trafo


zkoušení zdroje


hotový zdrojzpět na úvodní stránku