English version

Jednoduchý impulzní zdroj 12V 5A

     Tento impulzní zdroj pracuje na principu jednočinného blokujícího měniče. Jako spínač slouží výkonový MOSFET. Po zapnutí se gejt nabíjí přes odpor 470k, až se MOSFET pootevře. Kladná zpětná vazba zbůsobí, že se MOSFET otevře úplně. Tím se primár trafa připojí na 325V a v jádře se začne shromažďovat energie. Tím také roste proud primárem a úbytek napětí na odprou 0R22. Když úbytek dosáhne 0,5V, otevře se tranzistor KC507 a sníží napětí na gejtu. MOSFET se začne zavírat a zpětná vazba ho rychle zavře úplně, polarita napětí na všech vinutích se obrátí. Nashromážděná energie v jádře se přenáší do filtračního elektrolytu na výstupu. Když napětí na výstupu dosáhne své jmenovité hodnoty, začne se otvírat zenerka a teče proud diodou optronu 4N35. Jeho tranzistor se tím začne otevírat a zvyšuje napětí na bázi KC507. Ten díky tomu reaguje již při nižším úbytku na 0R22, MOSFET se otvírá na kratší periody a přenášený výkon se sníží natolik, aby výstupní napětí již nerostlo. Obvod je odolný proti zkratu, protože snímač proudu (0R22 s KC507) nikdy nedovolí, aby MOSFETem tekl větší špičkový proud, než 2,27A. Transformátor má feritové jádro, sekundár je vinutý čtyřmi dráty průměru 0,6mm, ostatní vinutí drátem 0,4mm. Stabilizace napětí využívá optron a zenerovu diodu. Odchylka je max. 4%. Zdroj lze jednoduše upravit i pro jiná napětí. (Mění se jen napětí ZD a počet závitů sekundáru ve stejném poměru.)

     Pozor! Impulzní zdroj není určen začátečníkům, protože většina jeho obvodů je spojena se sítí. Při špatné konstrukci se na jeho výstup může dostat síťové napětí! Vše děláte na vlastní nebezpečí, za případné újmy na zdraví nebo majetku neberu zodpovědnost.

schéma impulzního zdroje 60W
schéma impulzního zdroje 12V


hotový zdroj (některé součástky jsou letovány ze strany spojů)

lama
zpět na úvodní stránku