English version

Nejjednodušší impulzní zdroj s TNY263 - TNY268

     Pokusil jsem se o stavbu asi nejjednoduššího impulzního zdroje. Využívá integrovaný obvod TNY267P z řady obvodů TinySwitch-II: TNY263, TNY264, TNY265, TNY266, TNY267 a TNY268. Tato součástka v sobě skrývá jak řídící obvod, tak i spínací prvek (MOSFET), proudovou a tepelnou pojistku a napájecí systém. Tedy vše potřebné pro malý blokující zdroj (měnič), není potřeba ani pomocné vinutí. To všechno se vejde do pouzdra DIP8 (stejné pouzdro jako 555)! Jeho maximální napětí je 700V, pracovní frekvence je 132kHz. Schéma zdroje s tímto obvodem vidíte na schématu níže. Vzhledem k malému výkonu jsem použil jednocestné usměrnění. Napěťové špičky jsou omezeny transilem (zenerovou diodou) 180V. Tu lze nahradit obvyklou paralelní kombinací odporu a kondenzátoru. Zpětná vazba je zajištěna optronem, práh je zvolen jednoduše pomocí zenerovy diody (ZD). ZD určuje výstupní napětí. To je cca o 1V větší než nominální napětí ZD, protože se k němu přičítá úbytek na LED v optronu. Pro výstupní napětí 19V je tedy použita ZD 18V. Samozřejmě nikoho nenutím stavět zdroj právě 19V - výstupní napětí si můžete upravit podle potřeby změnou dvou věcí: 1. sekundární vinutí má cca 1,4 z/V (zaokrouhlit samozřejmě na celé závity). 2. ZD má o 1V méně, než je požadované napětí. Pro malá napětí (cca 5V a méně) nahraďte rychlou diodu na výstupu Schottkyho diodou. Maximální výkon tohoto zdroje v uzavřeném prostoru a s napájením 230V je 13W. Transformátorek je malý feritový EE. Střední sloupek má průřez 4,5 x 4,5 mm a vzduchovou mezeru 0,4mm. Primár má 140z drátem 0,15mm. Sekundár má (v případě výstupu 19V) 27z drátem 0,4mm. Vzhledem k malému výkonu zde není sekundár dělený na část pod a nad primárem. Nejprve jsem vinul celý primár. Vrstvy primáru jsou prokládané izolací. Mezi primárem a sekundárem jsem použil stínění - měděný pásek připojený ke studenému konci primáru (pozor, samozřejmě nesmí tvořit závit na krátko!). Poté jsem navinul silnou izolaci - 12 vrstev izolační pásky. Nakonec jsem vinul sekundár. V případě problémů s rušením doplňte obvod o odrušení a/nebo použijte kondenzátor cca 1n / Y1 mezi primární a sekundární stranou. Podrobné parametry tohoto integrovaného obvodu najdete v jeho datasheetu. Čím vyšší číslo, tím větší možný výkon. Za pozornost stojí i novější řada obvodů TinySwitch-III: TNY274 - TNY280. V ní najdete obvody umožňující ještě větší výkon. Lze je také zapojit dle schématu níže, liší se jen rozmístěním vývodů.

     Pozor! Impulzní zdroj by i přes jeho jednoduchost neměli stavět začátečníci, protože většina jeho obvodů je spojena se sítí. Při špatné konstrukci může na výstup proniknout síťové napětí! Kondenzátory mohou zůstat nabité na nebezpečné napětí i po vypnutí. Vše děláte na vlastní nebezpečí, za případné újmy na zdraví nebo majetku neberu zodpovědnost.

schéma impulzního zdroje s TNY267 (TNY267P)
schéma impulzního zdroje s TNY267 (TNY263 - 268).

TNY274 - 280
Jiné roznístění vývodů u TNY274 - 280.

hotový zdroj s TNY267
hotový zdroj (na broušáku).

TNY267PN
TNY267P

První vrstva primáru
První vrstva primáru

hotový primár
hotový primár

Stínící pásek
Stínící pásek

stínící pásek v impulzním trafu
...

sekundár
sekundár (pod ním silná izolace)

hotové impulzní trafo
hotové impulzní trafozpět na úvodní stránku