Ceska verze

Infra dálkové ovládání ZAPNI / VYPNI

     Tento obvod slouží k zapínání a vypínání spotřebičů na dálku. Skládá se ze dvou částí: vysílače a přijímače.
     Vysílač obsahuje oscilátor s integrovaným obvodem 555, který vytváří signál s frekvencí asi 36 až 38kHz (pokud frekvence neodpovídá, lze jí upravit změnou např. kondenzátoru C1) K výstupu oscilátoru je přes tranzistor připojena infra vysílací LED. Ta může být např. typ TSAL6100 (první zleva na fotce níže). Různé vysílací LED se liší svou svítivostí (u infra diod se ve skutečnosti jedná o tzv. zářivost udávanou v mW/sr) a svým vyzařovacím úhlem. S vhodnou diodou je možné získat dosah i několik desítek m. Vysílač se může napájet z miniaturní 12-voltové baterie nebo z běžné destičkové baterie 9V.
     Přijímač má na vstupu obvod TSOP1736 (případně TSOP1738, TSOP1136, TSOP4838, TSOP31236, SFH5110-36, SFH5110-38, PL-IRM0101-3 apod.), což je citlivá infra přijímací dioda se zabudovaným demodulátorem, tvarovačem a TTL výstupem. V klidu má na výstupu kladnou úrověň (log. 1) a při příjmu signálu z ovladače se objeví záporný impulz (log. 0). Tím se vybije kondenzátor 47u a uzavře první tranzistor (kondenzátor zajišťuje určité zpoždění, nutné kvůli odolnosti proti rušení). Překlopí se obvod 7490 a relé se sepne / rozepne. Příjem je signalizován bliknutím LED. Kondenzátor a odpor označené ve schématu hvězdičkou zaručují, že po připojení napájení bude relé rozepnuté. Pokud potřebujete, aby bylo po zapnutí napájení relé sepnuté, připojte tyto dvě součástky místo k vývodům 2 a 3 k vývodům 6 a 7. Vývody 2 a 3 budou potom připojené k zápornému pólu. Přijímač se napájí ze síťového adaptéru 12V (napětí nemusí být stabilizované) a odběr při rozepnutém relé je asi 15 - 20mA. Relé musí být samozřejmě dimenzované na zátěž, která k němu bude připojena. Pokud obvod použijete ke spínání bezpečného napětí a napájíte ho vhodným síťovým adaptérem, není nutná žádná zvláštní opatrnost a konstrukce je pak vhodná i pro začátečníky.
     Potřebujete-li ovládat více spotřebičů, mohlo by Vás zajímat Jednoduché 4-kanálové dálkové ovládání.

     Obvod lze využít i ke spínání síťového napětí, ale takovou konstrukci lze doporučit pouze osobám znalým zásad práce s ním. Za vaše případné újmy neberu žádnou zodpovědnost. Vše děláte na vlastní nebezpečí.

schéma infra dálkového ovládání - vysílač
schéma infra dálkového ovládání - vysílač

schéma infra dálkového ovládání - přijímač
schéma infra dálkového ovládání - přijímač


vývody stabilizátoru 78L05 (7805 ve verzi TO92)


Příklad vysílacích infra LED diod 5mm (vlevo) a přijímacích diod s tvarovačem (vpravo).Přidáno: 2003
zpět na hlavní stránku