English version

ISSTC - Tranzistorový Tesluv transformátor s prerušovaným buzením

     Toto je můj první polovodičový TC, do té doby jsem konstruoval jen jiskřišťové. Sekundár má délku 48cm, průměr 7,3 cm, drát 0,3mm, 1600z, rezonance bez toroidu 360kHz. Rezonance s "toroidem" z plechovek a plechové krabice je 235kHz. Tento sekundár byl původně určen pro klasický TC. Pro ISSTC se obvykle používají sekundáry vinuté velmi tenkým drátem. Tento sekundár také funguje, ale jeho délka je trochu v nepoměru s délkou výbojů :). Primár má 4z 1mm, vinuté na průměru 16cm. Primár je cca 2cm nad začátkem sekundáru. Buzení je jednočinné s MOSFETem v provedení SMD typu STB25NM50N-1. Lze použít i jeho ekvivalent STP25NM50N v pouzdře TO220. Napájecí napětí je 60V, spotřeba je jen asi 10 - 15W. Oscilátor řídící gejt je UC3845 (obvod pro impulzní zdroje), přerušovač je obvod 555. Přerušovač má opakovací frekvenci 20Hz, doba zapnutí je cca 6%. Budící elektronika se napájí samostatným adaptérem 14 - 15V. Potenciometrem 10k se oscilátor ladí na rezonanci sekundáru.
     Délka sršení je až 7cm, výboje do uzemněných předmětů až 9cm.

     !!! POZOR!!! Teslův transformátor je extrémně nebezpečné zařízení! Bez znalosti zásad práce s vysokým napětím byste jej neměli konstruovat. Teslův transformátor způsobuje širokopásmové rušení radiových vln. Elektromagnetické vyzařování může poškodit elektronické přístroje nebo paměťová média. Při provozu vzniká ozón (O3) a další jedovaté plyny, nutno větrat! Vše děláte na vlastní nebezpečí! Za případné újmy neberu žádnou zodpovědnost.


Schéma ISSTC - tranzistorového Teslova transformátoru s přerušovaným buzením.


Sršení až 7cm.


Výboje do zářivky

TOHLE RADĚJI NEZKOUŠEJTE !!
budící obvod


SMD mosfet 550V 22A 0,11R.


Budící impulzy na tomto osciloskopu


primár, sekundár a jeho "toroid"

zpět na úvodní stránku