English version

ISSTC II. - Tranzistorový Teslův transformátor s přerušovaným buzením

     K tomuto TC jsem si navinul nový sekundár s průměrem 108mm a délkou 375mm drátem průměru 0,2mm. Rezonance bez zakončovací kapacity je 204kHz, rezonance s 6ti "plechoidy" 134kHz. Odpor drátu je cca 300R. Buzení je opět s obvodem IR2153, jako přerušovač jsem zvolil UC3843 (nízkonapěťová obdoba populárního UC3842). Mosfety jsou STW29NK50ZD s parametry: 500V, 29A, 95mR, 350W, 6450pF, 45/45/133/25ns, TO247. Zatím se mi je nepovedlo zničit. Zenerovy diody G-S mají zabudované, takže externí není potřeba použít, ale když už jsem je v obvodu, tak jsem je tam nechal :). V provozu 100Hz odebírá tento teslák asi 1000W, s filtrací něco přes 1600W. Po připojení přerušovače závisí výkon na nastavené střídě. Výboje do vzduchu jsou až 25cm, do uzemněných elektrod 30cm.

     !!! POZOR!!! Teslův transformátor je extrémně nebezpečné zařízení! Bez znalosti zásad práce s vysokým napětím byste jej neměli konstruovat. Teslův transformátor způsobuje širokopásmové rušení radiových vln. Elektromagnetické vyzařování může poškodit elektronické přístroje nebo paměťová média. Při provozu vzniká ozón (O3) a další jedovaté plyny, nutno větrat! Vše děláte na vlastní nebezpečí! Za případné újmy neberu žádnou zodpovědnost.

schéma ISSTC II. - tranzistorového Teslova transformátoru s přerušovačem
schéma ISSTC II. - tranzistorového Teslova transformátoru s přerušovačem
budič


staré oddělovací trafo


ISSTC II. s hrotem


Ladění


bez hrotuzpět na úvodní stránku