Radiometr IT-65

     Tento radiometr (intenzimetr) je určen k měření úrovně radiace. Někdy je nesprávně nazýván dozimetrem, ale jedná se o přístroj měřící okamžitou hodnotu radiace, nikoliv kumulovanou dávku. Měří ve dvou rozsazích uvedených níže. Na 1. rozsahu měří pomocí GM (Geiger-Müllerovy) trubice umístěné v sondě, na 2. rozsahu měří pomocí ionizační komory zabudované v přístroji. Úroveň radiace je zobrazována ručkovým přístrojem. Na 1. rozsahu je také indikována praskáním ve sluchátku, které se připojuje na konektor označený SL. Kontrola funkčnosti se provádí přiložením sondy ke kontrolnímu zářiči na rozsahu 1. Pro měření na 2. (rentgenometrickém) rozsahu je potřeba provést kalibraci přístroje stisknutím tlačítka KAL. a nastavením potenciometru KAL tak, aby ručka ukazovala na rysku KAL.
     Přístroj je možno napájet buď ze dvou velkých monočlánků 1,5V (velikost D), a nebo z externího zdroje 12 či 24V (např. z palubní sítě vozidla). Při provozu z monočlánků se otočný přepínač nastavuje na rozsahy mR/h a R/h označené BAT. Nastavením do polohy KN se provede kontrola stavu monočlánků. Pokud je ručka v zeleném poli KN, jsou monočlánky dobré. Stisknutím tlačítka OSVĚTLENÍ se rozsvítí žárovka osvětlující stupnici. Monočlánky vydrží 30h provozu. Při provozu z externího zdroje se použije napájecí kabel se srážecími žárovkami. Pro provoz na 12V se v krabičce ponechají všechny 4 žárovky, pro 24V se 2 z nich vyjmou. Žárovky jsou typ 26V/0,15A. Při provozu z externího zdroje se přepínač nastavuje na rozsahy označené AKU a osvětlení stupnice svítí trvale. Napájecí kabel se připojuje do zásuvky označené AKU. Pokud do zásuvky není zapojen kabel, našroubuje se na ní zátka. GM trubice je typ Philips 18504. Má slídové okénko, takže je pravděpodobně schopná měřit kromě záření gamma a beta i záření alfa. Plošina je v rozmezí 425 - 650V. Zde najdete datasheet trubice Philips 18504.
     Přístroj je v robustním vojenském provedení a je odolný proti ponoření do hloubky 0,5m. Je uložen v kožené brašně spolu s příslušenstvím (Napájecí kabel s krabičkou se srážecími žárovkami, sluchátko, sonda, náhradní žárovky, 5ks gumových návleků, záznamník s návodem a kontrolní stronciový zářič 90Sr připevněný k brašně). Gumové návleky (vypadají jako kondom :)) se navlékají na sondu, aby jí ochránily před zamořením. Celá souprava váží 2,8kg. Přístroj byl vyroben v roce 1968.

     Rozsahy:
1. mR/h: radiometrický 0,05 - 500mR/h
2. R/h: rentgenometrický 0,05 - 500R/h

souprava v brašně IT-65
Celá souprava IT-65 (IT65) v brašně

souprava IT-65 (IT65) vybalená z brašny
souprava IT-65 (IT65) vybalená z brašny

Přední panel radiometru (dozimetru, intenzimetru) IT-65 (IT65).
Přední panel radiometru (dozimetru, intenzimetru).

Stupnice radiometru.
Stupnice radiometru se dvěma měřícími rozsahy, ryskou kalibrace a indikátorem stavu monočlánků. Stupnice je logaritmická a tak pokrývá hodně velký rozsah.


Odkrytovaný prostor na monočlánky

Rozebraný radiometr IT-65
Rozebraný radiometr IT-65

Rozebraný radiometr IT-65


Rozebraný radiometr IT-65


Rozebraný radiometr IT-65


Rozebraný radiometr IT-65


Rozebraný radiometr IT-65


Rozebraný radiometr IT-65


Rozebraný radiometr IT-65


Rozebraný radiometr IT-65
Ručkový měřící přístroj 50uA.

Rozebraný radiometr IT-65
Vyjmutá deska měniče s feritovým transformátorkem.


Rozebraná sonda s GM trubicí a obvody.
Sonda s uzavřenou clonou


Sonda s otevřenou clonou


Sonda po odšroubování clony. Je vidět slídové okénko GM trubice.


Radiometr IT-65 v zavřené brašně.


Návod (manuál) k radiometru (intenzimetru) IT-65 naskenovaný do elektronické podoby (1,3MB jpg, klikněte pro zvětšení). Část s tabulkami záznamníku vynechána.


Překreslené schéma zapojení radiometru (intenzimetru) IT-65, které mi zaslal anonymní čtenář (klikněte pro zvětšení).


Video - testování na rozsahu mR/h se stronciovým zářičem.


Video - kalibrace a testování na rozsahu R/h s rentgenkou Chirana, 40kV, vzdálenost 40cm, s vyjmutou olověnou clonou 1,5mm. Druhý přístroj s clonou nic neukazuje.


Video - Měření radioaktivních hodinek, porovnání s RBGT-62zpět na hlavní stránku