English version

Impulzní zdroj 2x 35V 2x 5A 350W

     Zdroj pracuje v propustné topologii s jedním spínačem. V článku o zdrojích je to II.A. Pracovní frekvence je cca 80-90kHz. Jako řídící obvod slouží UC3844. Je podobný UC3842, ale střída je omezena do necelých 50%. Transformátor Tr1 vznikl převinutím trafa ze spínaného zdroje ATX, Který také pracoval v propustné topologii. Primár takových traf mívá indukčnost okolo 6,4mH. Jádro je bez mezery. Primár je rozdělen na dvě poloviny; nejprve navineme jednu polovinu, pak ostatní vinutí počínaje sekundáry, a nakonec druhou polovinu. Je také možné použít původní spodní polovinu primáru a nepřevíjet ji. Zdroj se hodí např. k napájení zesilovače. Má ochranu proti zkratu a přetížení. Výstupní napětí je stabilizované. Zpětná vazba je zavedena přes optočlen.
     V tabulce jsou různé MOSFETy s napětím 800 - 1000V použitelné jako T1. Pro výkon 350W by neměl typický odpor ve vodivém stavu (Rdson typ.) překročit 0,8R. MOSFETy lze spojovat paralelně za účelem snížení odporu. Pochopitelně - čím menší odpor, tím lépe (nižší vodivé ztráty). Napětí UDS by mělo být 900-1000V, v nouzi lze použít i 800V (bude ale menší rezerva). Uvažoval jsem také o použití IGBT, ale nelze použít ty na 600V. Ty na 1200V bývají příliš pomalé. Pokusy s IGBT BUP213 nebyly úspěšné, má daleko větší ztrátu než MOSFETy. Velice nadějně se tváří např. MOSFET SPP17N80C3 s odporem jen 0,25R. Poznámka: Údaje v tabulce časem nebudou aktuální. Mohou se objevit vhodnější MOSFETy, nadějně vypadají i přicházející 900V IGBT.

Typ Napětí Proud 25°C Sepnutý odpor 25°C Kapacita gejtu Ztráta 25°C časy (ns) Pozn.
UDS ID Rdson typ. (max) CGS PTOT td(on) tr td(off) tf
2SK2648 800V 9A 1,28R (1,5R) 1200pF 150W 30 120 95 60 kuch ATX
STW11NM80 800V 11A 0,35R (0,4R) 1630pF 150W 22 17 46 15 146Kč GME
STW12NK90Z 900V 11A 0,72R (0,88R) 3500pF 230W 31 20 88 55 kuch ATX
2SK1363 900V 8A 1,1R (1,4R) 1300pF 90W 25 40 20 100 92Kč TME
2SK2611 900V 9A 1,1R (1,4R) 2040pF 150W 25 60 20 95 92Kč TME
IRFPE50 800V 7,8A ----- (1,2R) 3100pF 190W 19 38 120 39 55Kč GME
SPP17N80C3 800V 17A 0,25R (0,29R) 2320pF 208W 25 15 72 6 ? TME, GME 40Kč (prodají po 1ks?)
STW11NK100Z 1000V 8,3A 1,1R (1,38R) 3500pF 230W 27 18 98 55 69Kč TME
STW18NK80Z 800V 19A 0,34R (0,38R) 6100pF 350W 46 32 140 32 108Kč TME
STP10NK80Z 800V 9A 0,78R (0,9R) 2180pF 160W 30 20 65 17 ST, gme 52 Kč -plast STP10NK80ZFP
FQA7N80 800V 7,2A 1,2R (1,5R) 1420pF 198W 35 80 95 55 41Kč GME
IRFBE30 800V 4,1A ----- (3R) 1300pF 125W 12 33 82 30 23Kč GME, jedině paralelně
IRFPE40 800V 5,4A ----- (2R) 1900pF 150W 16 36 100 32 65Kč GME, jedině paralelně
2SK2397 800V 5A 1,7R (2,3R) 800pF 50W 25 100 130 70 kuch, jedině paralelně
SPP06N80C3 800V 6A 0,78R (0,9R) 785pF 83W 25 15 72 8 .

     Pozor! Impulzní zdroj by i přes jeho jednoduchost neměli stavět začátečníci, protože většina jeho obvodů je spojena se sítí. Při špatné konstrukci může na výstup proniknout síťové napětí! Kondenzátory mohou zůstat nabité na nebezpečné napětí i po vypnutí. Vše děláte na vlastní nebezpečí, za případné újmy na zdraví nebo majetku neberu zodpovědnost.


schéma impulzního zdroje 2x 35V 2x 5A 350W s regulací a ochranou.Přidáno: 2008
zpět na úvodní stránku