English version

1-tranzistorový zdroj s odvozenou stabilizací

     Toto je velmi jednoduchý samokmitající spínaný zdroj postavený pouze z dobře dostupných diskrétních součástek, bez IO a optronu. Zdroj má pouze jediný tranzistor - výkonový spínací T1. Optron je nahrazen odvozenou (nepřímou) stabilizací. Výstupní napětí není snímáno přímo, ale je odvozeno od napětí na C2, které vzniká usměrněním pomocného vinutí II. Když se C2 nabije na dostatečné napětí, začne zenerka vést a omezí proud do báze T1, čímž se sníží šířka pulzů (PWM) a napětí dále neroste. Mezi pomocným vinutím II a sekundárním vinutím III platí transformační poměr. Obě jsou usměrněné ve stejném (blokujícím) směru, a díky tomu platí přibližná úměra i mezi napětím na výstupu a C2. To umožňuje přibližnou stabilizaci i bez optronu. Stabilizace je méně přesná, protože se zde uplatňuje i rozptyl mezi vinutími, jejich odpor a změny úbytků diod. Potlačení zátěže je proto horší. Naopak potlačení sítě (síťového zvlnění a změn napětí) je i u tohoto typu zdroje překvapivě velmi dobré.
     Výstupní napětí si můžete upravit podle potřeby. Stačí změnit počet závitů sekundárního vinutí (III). To má cca 1,17 z/V (zaokrouhlit samozřejmě na celé závity). Výstupní napětí je sníženo o úbytek diody D1. Pro malá výstupní napětí (cca 6V a méně) nahraďte rychlou diodu D1 Schottkyho diodou na 40V nebo více. Při přestavbě na jiné výstupní napětí se u tohoto typu zdroje nemění zenerova dioda! (Zdroj nestabilizuje přímo výstupní napětí, ale pouze špičkovou hodnotu napětí na závit, která se objevuje v blokující polaritě.) Transformátorek je malý feritový EE. Střední sloupek má průřez 4,5 x 4,5 mm a vzduchovou mezeru 0,4mm. Jádro lze získat z pomocného trafa z ATX. Jedná se o typické "malé vysoké" trafo. Primár má 200z drátem 0,12mm. Nejprve vineme polovinu primáru I. (100z), pak silnou vrstvu izolace, pak sekundár III, pak opět silnou vrstvu izolace, pak pomocné vinutí II, pak slabší vrstvu izolace, a nakonec druhou polovinu primáru I. (opět 100z ve stejném směru). Tranzistor T1 může být jakýkoliv s Ucb = 800V a Uce = 450V nebo více, např. KSC5027, 2SC3150, 2SC3457, 2SC2979, 2SC2866 (Lze kuchnout z ATX nebo malého spínaného zdroje) nebo BUT11AF (lze levně koupit). Maximální výkon zdroje je cca 5W s T1 bez chladiče a cca 12W s chladičem.

     Pozor! Impulzní zdroj není určen začátečníkům, protože většina jeho obvodů je spojena se sítí. Při špatné konstrukci se na jeho výstup může dostat síťové napětí! Vše děláte na vlastní nebezpečí. Za vaše případné újmy na zdraví, životě nebo majetku ned zodpovědnost.

schéma jednoduchého jednotranzistorového impulzního zdroje s odvozenou stabilizací
schéma jednoduchého jednotranzistorového impulzního zdroje s odvozenou stabilizacíPřidáno: 14. 11. 2011
zpět na úvodní stránku