English version

Impulzní zdroj 12V a 90V s UC3842

     Tento zdroj jsem vytvořil pro polovodičový osciloskop. Řídícím obvodem je IO pro impulzní zdroje UC3842. Stabilizace napětí je odvozená, není zde optron. Zpětná vazba pro regulaci napětí se bere z pomocného vinutí. Toto vinutí též slouží pro napájení UC3842. Startování zdroje zajišťuje odpor 220k 2W. Zdroj pracuje v rozsahu jmenovitého vstupního napětí 100 - 240Vst, je odolný proti zkratu. Maximální celkové zatížení je cca 60W. Jádro pro trafo lze najít v CRT televizi nebo CRT monitoru. Tlumivky L1 a L2 na výstupu nejsou kritické. Jsou vinuté na železoprachovém kroužku nebo feritovém válečku. Moje L2 je kroužek z PC zdroje s 80z drátu 0,8mm a L1 pochází z větve zdroje 50V z monitoru. Výstupní napětí zdroje je cca 1V na 1 závit. Zdroj tedy lze lehce upravit pro jiné napětí. Pamatujte na to, že diody na výstupu jsou pod napětím 6x vyšším než je nominální výstupní napětí! Trafo se samozřejmě navíjí podle pravidel pro výrobu impulzního trafa: První polovina primáru - silná izolace - sekundáry - pomocné vinutí - silná izolace - druhá polovina primáru. Izolace je mezi každými vrstvami vinutí, izolace mezi primárem a sekundárem je alespoň 10 vrstev izolační pásky. Primár je rozdělen na 2 části pro snížení rozptylu. Zdroj pracuje na konstantní frekvenci 50kHz.

     Pozor! Impulzní zdroj by i přes jeho jednoduchost neměli stavět začátečníci, protože většina jeho obvodů je spojena se sítí. Při špatné konstrukci může na výstup proniknout síťové napětí! Kondenzátory mohou zůstat nabité na nebezpečné napětí i po vypnutí. Vše děláte na vlastní nebezpečí, za případné újmy na zdraví nebo majetku neberu zodpovědnost.


schéma impulzního (spínaného) zdroje 12V a 90V


Primární část zdroje (provedení SMD podle danyka)


Sekundární část zdroje, část obvodů vznikajícího osciloskopu a část mých prstů :)zpět na úvodní stránku