English version

Spínaný síťový zdroj proudu pro LED 1W - 5W

     Zdroj je určen pro napájení výkonné LED přímo ze sítě. Předpokládá se použití pro bílou LED, ale lze ho použít i pro jiné barvy, např. modré, zelené, červené, žluté nebo dokonce UV. Schéma zdroje je na obr. 1. Zdroj pracuje jako blokující samokmitající impulzní měnič. LED není pro jednoduchost oddělena od sítě. Předpokládá se taková montáž, která zabrání možnosti vodivých částí. Sekundární vinutí napájející led slouží současně i jako pomocné (zpětnovazební) vinutí. Funkci spínače plní T1, lze použít např. typ KSC5027. Zdroj pracuje v proudovém módu. Proud LED je snímán na bočníku Rx. Při úbytku cca 0,65V se začíná otevírat pomocný tranzistor T2 (např. BC547, 2SC945, BC237), který omezí proud bází T1 a tím i střídu PWM. Protože výstupní napětí je malé, je k usměrňování použita dioda typu Schottky, která má malý úbytek a díky tomu větší účinnost. Zdroj nemá pro jednoduchost napěťovou vazbu a není tedy odolný proti případu, že by se LED odpojila nebo přerušila. Obr. 2 znázorňuje, jak lze do zdroje napěťovou zpětnou vazbu přidat. Poté se zdroj stane odolným proti provozu bez zátěže a neohrozí ho závada na LED. Transformátor Tr1 je navinut na EE jádře se středním sloupkem 4,5 x 4,5mm (z pomocného zdroje z ATX). Primární vinutí má 180z drátem průměru 0,2mm. Sekundární vinutí má 6z trojitě drátem 0,5mm. Nejprve se navine polovina primáru (90z), pak sekundár a nakonec druhá polovina primáru. Lze použít i hotový transformátorek určený pro síťové zdroje 5V. Pomocné vinutí se nevyužije. T1 nevyžaduje pro výkony do 5W chladič. Bočník Rx vypočteme podle vzorce
R = 0,65V / I
I je požadovaný proud LED. LED diodu není nutné napájet maximálním proudem. Lze použít menší proud, zvýší se tím její účinnost i životnost. Zdroj pracuje na frekvenci cca 80kHz.

     Pozor! Impulzní zdroj není určen začátečníkům, protože všechny jeho částí jsou spojeny se sítí. Dioda LED není galvanicky oddělena od sítě. Vše děláte na vlastní nebezpečí, za případné újmy na zdraví nebo majetku neberu zodpovědnost.


Obr. 1 - Schéma spínaného síťového zdroje proudu pro LED diody 1W, 2W, 2,5W, 3W a 5W.


Obr. 2 - Doplnění zdroje o ochranu proti přerušené LED.


Pokusné zapojení zdroje - 4 usměrňovací diody slouží jako zkušební zátěž. Použit hotový transformátorek 5V.


Tr1 vlastní výroby.


Bílá led HPE8-49KWB (výkon 1W, světelný tok 88lm, úbytek 3,3V, max. proud 350mA, světelná teplota 6000K, úhel 25°)


LED na chladiči 37 x 37 x 7mm.


Svítící LED.zpět na úvodní stránku