English version

Jakubův žebřík se 4 MOTy

    Jako zdroj VN pro tento velký Jakubův žebřík jsem použil 4 MOTy (transformátory z mikrovlnek). Jsou zapojené primáry paralelně a sekundáry do série s "uzemněným" středem a podepřené sítí. Dva z MOTů (1. a 4.) bylo nutné odzemnit. Odzemnit nelze jakýkoliv MOT. Je nutné vybrat nějaký s dobrou izolací sekundáru. Nejlepší se zdá typ s plastovou kostrou (např. Moulinex). Původní napětí je 2100V na živém konci a 0V na studeném konci proti zemi. Odzemněné MOTy 1 a 4 vidí 4200V na živém konci a 2100V na studeném konci. Některé typy MOTů odzemnit nelze, protože vývod spodního konce je skřípnutý mezi sekundár a jádro (viz fotka níže). Odzemnění se provede tím, že se spodní konec odpojí od kostry a pod něj se vsune izolace. Kostra se nesmí ničeho dotýkat. Přívod na studený konec je nutné nějak upevnit (např. lepidlem), jinak se škubnutím vytrhne vývod :). Pár lidí už se mě ptalo, jak to opravit - na to se špatně odpovídá :). Odzemnění může být také problém u MOTů, kde mezi sekundárem a jádrem není mezera, vývod u kraje nebo je izolace sekundáru zespodu děravá (neuzavřená).
    Protože zkratový proud MOTů je velký, spadl by jistič nebo by se brzy přehřály. Je tedy nutné omezit proud. K tomu jsem použil tři upravené tlumivky TL. Jsou to tlumivky pro sodíkové výbojky 150W značky TESLA. Protože jejich původní indukčnost byla příliš velká, odstranil jsem z nich plechy U a ponechal pouze plechy T. Tím se indukčnost sníží na cca 30mH (když tuto tlumivku připojím přímo k síti 230V 50Hz, teče 20A). Tlumivky omezí max. odběr žebříku ze sítě na 30A (jističi 16A trvá něco přes minutu, než při tomto proudu spadne). Zkratový proud výstupu je cca 750mA. Výstupní napětí je okolo 8kV.
    Jako elektrody jsem použil 2 železné tyčky, které jsou v nejužším místě vzdálené 4mm, v nejširším 12cm. Užitečná část tyček (ta, po které šplhá výboj) je dlouhá 75cm. Tenké měděné dráty se neosvědčily, protože mají tendenci se ohýbat vlastní vahou a lehce se přetaví.

Pozor! Zařízení je napájeno výkonným zdrojem vysokého napětí! Kontakt s tímto napětím je smrtelný. Napětí může překlenout značnou vzdálenost nebo prorazit izolaci. Výboje vytvářejí jedovaté oxidy dusíku a ozón. Vše provádíte na vlastní nebezpečí a za případné újmy na zdraví, životě nebo majetku neberu zodpovědnost.

Schéma zdroje vysokého napětí se 4 MOTy pro Jakubův žebřík.


Montáž 4 MOTů na prkno


Po dokončení montáže (vpravo je vidět MOT s plastovou kostrou).


MOTy a tlumivky


Celek


Jakubův žebřík v provozu - dlouhá závěrka


Ještě jednou


Ukázka MOTu, který nelze odzemnit. Lze ho použít pouze jako MOT 2 nebo 3.


Spodní část elektrod Jakubova žebříku


Video - Jakubův žebřík se železnými elektrodami v provozu


Video - Další experiment se zdrojem, tzv. Automatický tahač výbojů :) (nižší proud).zpět na úvodní stránku