English version

Digitronový stolní multimetr M1T-242

     Digitální stolní multimetr M1T 242 vyráběla Metra Blansko v 80. letech s použitím převážně československých součástek Tesla. K zobrazení slouží digitrony, které v některých verzích nejspíš byly Tesla ZM1080T a ZM1081, ale v mých dvou přístrojích jsou osazeny východoněmecké RFT Z574M a Z571M. Vždy se však jedná o jeden symbolový digitron zobrazující polaritu + a - či symbol střídavého proudu/napětí ~, následovaný čtyřmi číslicovými digitrony s desetinnou tečkou zobrazovanou vlevo. Multimetr měří stejnosměrné a střídavé napětí, stejnosměrný a střídavý proud a odpor. Každá veličina je měřena ve 4 automaticky volených rozsazích. Napětí jsou měřena v rozsazích 0,3V, 3V, 30V a 300V. Pro střídavá napětí je vstupní odpor 1MΩ. Zvláštností je, že pro stejnosměrná napětí je vstupní odpor uváděn nad 100MΩ pro rozsahy 0,3V a 3V, ale 10MΩ pro rozsahy 30V a 300V. Proudy jsou měřeny v rozsazích 0,3mA, 3mA, 30mA a 300mA (úbytek při plném proudu vždy 300mV). Odpory jsou měřeny v rozsazích 3kΩ, 30kΩ, 300kΩ a 3000kΩ. Do vyššího rozsahu se přepne při dosažení 110% hodnoty rozsahu. Například při překročení 3,3V se přepne nahoru do rozsahu 30V a při poklesu napětí pod 3V dolů do rozsahu 3V. Analogově-digitální (AD) převodník má 3300 čítání. Na levé straně předního panelu jsou tři zdířky - společný pól, zdířka pro měření napětí+odporu a zdířka pro měření proudu. Na pravé straně předního panelu jsou tlačítka pro volbu měření napětí, proudu a odporu, přepínač volící stejnosměrné či střídavé veličiny, přepínač blokující automatickou volbu rozsahu a vypínač. Na zadní straně přístroje najdete konektor pro připojení síťového kabelu, pojistku T63mA a 5 otvorů pro nastavení víceotáčkových kalibračních trimrů. Přístroj se napájí ze sítě 220V 50Hz, udávaná spotřeba je 15VA. Existuje také verze M1T-242A, velmi podobná, ale místo digitronů používá zelené LED displeje VQE24.


Stolní multimetr M1T-242 (měří odpor 1MΩ).


Multimetr M1T 242 bez vrchního krytu


M1T-242 bez krytu, pohled zvrchu


zadní polovina desky M1T-242


přední polovina desky M1T-242


Deska DPS multimetru M1T 242 zespoda (strana spojů)


Multimetr M1T-242


M1T 242 zezadu - přívod sítě, pojistka a přístup ke kalibračním potenciometrům.


M1T-242 zespoda


Výrobní štítek M1T-242


Mé dva kousky multimetrů M1T 242:
-Ten vlevo (z roku 1986) byl dosti opravovaný a upravovaný předchozím majitelem, který nahradil vadný WSH913A obvody 7812 a 7912, vyměnil 4 elektrolytické kondenzátory, držadlo odstranil, vyměnil síťový kabel, použil jiné šrouby, zdířky také nejspíš nejsou původní, krabici nabarvil na modro a černo (proboha, proč???!!). Chybělo jedno jazýčkové relé. Po jeho nahrazení je tento kousek opět plně funkční.
-Ten vpravo (z roku 1987) je téměř původní. Preventivně jsem ale vyměnil síťový odrušovací filtr TC241 za modernější obdobu, protože papírový kondenzátor v něm je velmi problematický (stejný filtr v mém AUL210 vybuchl). Bočník 900 ohmů pro měření proudů (jedna část dvojitého odporu WK68151 s odpory 90 + 900R) byl vadný. Nahradil jsem ho kombinací odporů tvořící 900 ohmů, nyní i tento kousek je plně funkční. Tento kousek je také na všech ostatních fotkách.Přidáno: 4. IX. 2023
zpět na úvodní stránku