English version

Magnetron - měření směrovosti a další pokusy

     Tento pokus se snaží změřit směrovost magnetronu Daewoo 2M218 z mikrovlnky. (Jeho parametry jsou: žhavení 3,3V 10A, anodové napětí 4kV, doporučený anodový proud 300mA, max. proud 350mA, max. pulzní proud 1,2A. Max. příkon 1400W, výstupní výkon 900W, frekvence 2458 +- 10MHz) K měření směrovosti byly použity doutnavky uspořádané do půlkruhu v různých polohách. Magnetron byl zapojen na omezený výkon 50W, omezení výkonu je zajištěno snížením kapacity rezonančního kondenzátoru. Dipólové uspořádání se neosvědčilo, uspořádání s radiálními vývody (vedle sebe) ukázalo, že nejintenzivněji magnetron vyzařuje do stran (viz. Video 1).
     Dále byly provedeny pokusy o rozsvěcení plynem naplněných baněk jako jsou zářivky, úsporky, minizářivky a argonem plněné žárovky pomocí mikrovln. Vše kromě žárovky se podařilo rozsvítit (viz obrázky níže a Video 3).

     DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ !!!
Mikrovlny mohou způsobit těžké popáleniny, trvalou slepotu nebo smrt. Napětí MOTu 2100V 50Hz je též smrtící. Pro osoby s elektronickými implantáty nebo podpůrnými přístroji (kardiostimulátory, inzulinové pumpy...) může i velmi slabé mirkovlnné záření znamenat smrt. Mikrovlny mohou zničit veškerou elektroniku a paměťová média v okolí. Nestíněný magnetron způsobuje elektromagnetické rušení, které je protizákonné. Tato stránka neslouží jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není určena k reprodukci. Z toho důvodu zde nebudu popisovat zásady bezpečnosti práce ani nebudu vyjmenovávat všechna rizika. V žádném případě se nepokoušejte zde popsaný pokus realizovat! Pokud byste se i přes varování rozhodli pokus realizovat, neberu za vaše újmy žádnou zodpovědnost.

varování - mikrovlny

schéma zapojení magnetronu (omezený výkon 50W)
schéma zapojení magnetronu (omezený výkon 50W)

Test směrovosti magnetronu s doutnavkami
Test směrovosti s doutnavkami (viz video 1)

Podélné dipóly
Podélné dipóly - neúspěšná metoda

Příčné dipóly
Příčné dipóly - též neúspěšná (viz video 2).

 Magnetron - Pokus s úsporkou, doutnavkami a zelenou noční lampičkou
Pokus s úsporkou, doutnavkami a zelenou noční lampičkou
Pokus o plazma-kouli
Pokus o plazma-kouli (neúspěšný).

Pokus o plazmakouli


magnetron s lineární zářivnou
S lineární zářivnou


Video 1 - měření směrovosti


Video 2 - neúspěšné měření směrovosti


Video 3 - zářivka a doutnavkyzpět na úvodní stránku