English version

Marxův generátor 240 000 V

    "Generátor zabíjí neználky bažící po obrovských výbojích a proto by ho neměl nikdo konstruovat." :-)

    Marxův generátor je zařízení vytvářející impulzy velmi vysokého napětí s obrovským proudem. Roku 1924 ho vynalezl Erwin Marx (neplést s Karlem Marxem). Skládá se z velkého množství kondenzátorů, které se nabíjejí paralelně a vybíjí sériově. Po připojení napájecího napětí se kondenzátory nabíjí až do chvíle, než dojde k přeskoku v nejnižším jiskřišti. Tím se zvýší napětí na dalším jiskřišti, které se také zapálí a tak dále, až se zapálí všechny. Tím se kondenzátory spojí do série a na výstupu se objeví impulz vvn. Zapálená jiskřiště mají jen velmi malý odpor a nabíjecí odpory tedy v tu chvíli nemají vliv. Nejnižší jiskřiště by mělo mít trochu menší vzdálenost elektrod, aby zapalovalo jako první. se vzdáleností je nutno experimentovat. Impulzy mají frekvenci asi 1Hz. Hodnoty součástek nejsou kritické, odpory mohou mít 100k až 2M2, kondenzátory 1n nebo více. Odpory však musí odolávat vysokému napětí. Můj generátor se napájí napětím 12kV a má 20 poschodí, takže vytváří napětí téměř 240 kV a výboje dlouhé více než 20cm. Proud je impulzně tisíce ampér a výboje jsou proto velmi hlučné. Nejnižší jiskřiště má mezeru asi 3mm a ostatní 4mm. Při provozu generátoru vznikají elektromagnetické pulzy a samovolně se zapínají a vypínají elektrické spotřebiče v okolí, přeskakuje CD přehrávač, nulují se digitální hodiny, restartuje počítač, rádio přelaďuje stanice, digitální foťák občas sám fotí a zableskávají zářivky.

     Pozor! Toto zařízení je extrémně nebezpečné a mohou ho konstruovat jen zkušené osoby znalé zásad práce s velmi vysokým napětím. Napětí stovek tisíc voltů s proudem tisíců ampér je absolutně smrtelné, a to i při pouhém přiblížení na vzdálenosti desítek centimetrů. Kondenzátory zůstávají nabité i dlouho po vypnutí na smrtelné napětí. Zařízení vytváří velmi silné elektromagnetické impulzy, které mohou zničit elektronické přístroje a obvody nebo paměťová média na velkou vzdálenost. Na to je nutno brát zřetel při umisťování zařízení. Zařízení stavíte jen na vlastní nebezpečí a autor nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví či majetku ani za právní následky spojené s provozem tohoto zařízení.

Schéma marxova generátoru
Schéma marxova generátoru

Marxův generátor vysokého napětí v provozu
Zařízení foťte z dostatečné vzdálenosti a používejte jen levné postradatelné fotoaparáty. Neručím za jejich přežití. (To samé platí i o fotografovi :-) )

Marxův generátor vysokého napětí v provozu
Výboj 23cm.

Marxův generátor vysokého napětí v provozu
Ve tmě.

Marxův generátor vysokého napětí v provozu


Marxův generátor vysokého napětí v provozu
Spodní část generátoru.

Marxův generátor vysokého napětí v provozu
Kondenzátory domácí výroby (z alobalu a igelitu), výkonové odpory.zpět na úvodní stránku