English version

Měnič 12V / 230V 50Hz s obdélníkem a IR2153

     Toto je modernější verze měniče 12 V / 230 V s obvodem IR2153. Tento obvod je pro měnič vhodnější než 555, protože je vybaven dvěma výstupy speciálně určenými pro buzení mosfetů, deadtime a ochranou proti nízkému napájecímu napětí. To je předpokladem pro vysokou účinnost a spolehlivost měniče. Trafo je síťové s dvěma sekundárními vinutími 12V a musí být dimenzované na maximální požadované zatížení měniče. Zatížení musí odpovídat i chladič obou výkonových tranzistorů, ke kterému se přišroubují přes slídové podložky a izolační průchodky, nebo se použije pro každý tranzistor samostatný chladič (v tom případě jsou chladiče živé a nesmí se spojit ani uzemnit. Zdroj musí být dostatečně tvrdý, napájecí napětí by mělo být v rozmezí 9 - 14V. Pokud je napájecí napětí menší než 9V, obvod IR2153 se vypne a zabrání tak poškození baterie, měniče nebo napájeného přístroje. V přívodu je nutné použít vhodnou pojistku. U spotřebičů, které nejsou závislé na frekvenci 50Hz, je možno použít vyšší frekvenci, asi 100 - 300Hz. Sníží se tím klidová spotřeba měniče. Tranzistory MOSFET mohou být např. typ IRFZ44 pro výkony do 200W, IRFZ48 do 350W nebo IRF3205 do 600W. Pro výkony nad 600 wattů je možné spojit více tranzistorů IR3205 paralelně. Velmi dobré parametry má i IRF1405. Tento typ měniče má na výstupu nestabilizované napětí s obdélníkovým průběhem.

     Varování:
Při práci s měničem buďte opatrní - na výstupu je smrtelně nebezpečné napětí, přestože je obvod napájen bezpečným napětím. Výstupní napětí je odděleno od země, ale při doteku obou výstupních svorek je napětí obdobně nebezpečné jako síťové napětí. Vše děláte na vlastní nebezpečí. Autor nebere zodpovědnost za žádné vaše újmy.

schéma měniče 12V/230V s IR2153
Schéma měniče 12V / 230V 50Hz s obdélníkem a IR2153

vývody mosfetu
Vývody tranzistoru MOSFET (u všech tranzistorů stejné)

Upozornění pro lamy:
-Měnič není perpetuum mobile! Příkon měniče nikdy není nižší, než jeho výstupní výkon.

-Použité trafo musí odpovídat výkonu měniče, s miniaturním trafem nepostavíš výkonný měnič.

-Použitá baterie musí odpovídat požadovanému výkonu a požadované době provozu. Je tedy nutno volit baterii s vhodnou kapacitou a vybíjecím proudem. (Pro blbé: měnič pro přímotop nepoběží na tužkové baterie a už vůbec ne týdny!)

-Měnič neslouží k tomu, abys ušetřil za elektřinu. Tím, že zapojíš do sítě zdroj 12V a z něj budeš napájet měnič 12/230, neušetříš. Neušetříš ani tím, že budeš ze sítě nabíjet baterie a pak z nich napájet měnič. Už radši ani nezmiňuji provoz z baterií na jedno použití.

zpět na úvodní stránku