English version

Měnič 12V / 230V 50Hz s modifikovanou sinusovkou

     Proč právě modifikovaná sinusovka? Nevýhodou obdélníkového měniče je (kromě jiného) skutečnost, že amplituda výstupního napětí dosahuje pouze 230V=, nikoliv 325V=, jako u sinusovky. Efektivní hodnota tedy odpovídá síti, ale amplituda se značně liší. Problém může nastat hlavně u spotřebičů s usměrňovačem, kde usměrněné napětí bude o cca 30% menší než při napájení ze sítě. Sinusové měniče jsou velmi komplikované. Proto se volí kompromis mezi obdélníkem a sinusem, kterým je modifikovaná sinusovka. Je to trochu zavádějící název, protože sinusovce se moc nepodobá :). Důležité ale je, že modifikovaná sinusovka má stejnou efektivní hodnotu a současně i amplitudu jako sinus. Z toho důvodu jí používá většina továrně vyráběných měničů. Modifikovanou sinusovku je nejjednodušší generovat pomocí dvou polomůstků s fázovým posuvem 25%. Výstupní napětí je tedy třístavové, spínané v pořadí +325V, 0V, -325V, 0V. Trafo je síťové 230V / 9V a musí být dimenzované na maximální požadované zatížení měniče. Pro větší výkony je nutno použít dostatečné chladiče (a MOSFETy, které na ně lze připevnit :)). Pokud se použije pro všechny MOSFETy společný chladič, je nutno použít izolační podložky a průchodky. Lze také spojovat více MOSFETů paralelně. Zdroj musí být dostatečně tvrdý, napájecí napětí by mělo být v rozmezí 9 - 14V. Pokud je napájecí napětí menší než 9V, obvod IR2153 se vypne a zabrání tak poškození baterie, měniče nebo napájeného přístroje. Na vstupu je nutné použít vhodnou pojistku.

     Varování:
Při práci s měničem buďte opatrní - na výstupu je smrtelně nebezpečné napětí, přestože je obvod napájen bezpečným napětím. Výstupní napětí je odděleno od země, ale při doteku obou výstupních svorek je napětí obdobně nebezpečné jako síťové napětí. Vše děláte na vlastní nebezpečí. Autor nebere zodpovědnost za žádné vaše újmy.

schéma měniče 12V / 230V s modifikovanou sinusovkou
schéma měniče 12V / 230V s modifikovanou sinusovkou

Průběhy napětí na gejtech MOSFETů a na výstupu
Průběhy napětí na gejtech MOSFETů a na výstupu

Měnič v provedení SMD s L6571AD013TR a MOSFETy 06N03LA
Měnič v provedení SMD s L6571AD013TR a MOSFETy 06N03LA. Lze použít pro výkony do 50 až 100W.

Průběh výstupního napětí na osciloskopu
Průběh výstupního napětí na osciloskopu

Upozornění pro lamy:
-Měnič není perpetuum mobile! Příkon měniče nikdy není nižší, než jeho výstupní výkon.

-Použité trafo musí odpovídat výkonu měniče, s miniaturním trafem nepostavíš výkonný měnič.

-Použitá baterie musí odpovídat požadovanému výkonu a požadované době provozu. Je tedy nutno volit baterii s vhodnou kapacitou a vybíjecím proudem. (Pro blbé: měnič pro přímotop nepoběží na tužkové baterie a už vůbec ne týdny!)

-Měnič neslouží k tomu, abys ušetřil za elektřinu. Tím, že zapojíš do sítě zdroj 12V a z něj budeš napájet měnič 12/230, neušetříš. Neušetříš ani tím, že budeš ze sítě nabíjet baterie a pak z nich napájet měnič. Už radši ani nezmiňuji provoz z baterií na jedno použití.

zpět na úvodní stránku