English version

Laboratorní zdroj 1,25-15V 0-350mA

     Toto je jednoduchý lineární laboratorní zdroj stejnosměrného napětí s nastavitelným omezením proudu. Výstupní napětí lze nastavit v rozmezí 1,25 až 15V a omezení proudu 0 až 350mA. Napěťová regulace využívá velmi známý obvod LM317. Omezovač proudu využívá snímací odpor (bočník) 0,3 ohmu (případně 0,27 či 0,33). Obvod 7812 slouží k napájení operačního zesilovače a také jako napěťová reference. Operační zesilovač MC33171 porovnává napětí bočníků s napětím na jezdci potenciometru. Pokud je napětí bočníku vyšší, sníží výstup OZ napětí na gejtu MOSFETu (např. FQP33N10) a tím omezí proud. Režim omezení proudu je indikován rozsvícením červené LED, zapnutí pomocí zelené LED. Ve zdroji jsem použil transformátor MYRRA 44268 s napětím 15V, výkonem 10VA a maximálním sekundárním proudem 667mA. Výstupní napětí naprázdno je cca 18,3V. Usměrňovací můstek je sestaven ze Schottkyho diod SB340 či 1N5822 pro minimalizaci napěťového úbytku. Trimr 100k umožňuje jemně seřídit maximální nastavitelnou hodnotu omezení proudu, trimr 100 ohmů maximální nastavitelné výstupní napětí. Obvod LM317 lze nahradit kompatibilním LM338 či LM350. Je možné použít i LM1084, LM1085 či LM1086, které mají menší minimální úbytek napětí, ale také menší maximální vstupní napětí (jen 30V).

     Pozor! Zařízení se napájí ze sítě. Při nesprávné konstrukci může síťové napětí proniknout na výstup a způsobit úraz elektrickým proudem! Může také dojít k požáru. Kondenzátory mohou zůstat nabité i po vypnutí. Za poskytnuté informace neručím. Vše děláte na vlastní nebezpečí. Za případné újmy na zdraví nebo majetku neberu zodpovědnost.


Schéma lineárního laboratorního zdroje 1,25-15V 0-350mA


Lineární laboratorní zdroj 1,25-15V 0-350mA - přední panel


Lineární laboratorní zdroj 1,25-15V 0-350mA


Lineární laboratorní zdroj 1,25-15V 0-350mA - pohled dovnitř


Video (anglicky)Přidáno: 12. I. 2023
zpět na hlavní stránku