English version

Multi-mini transformátor

    Nedávno se mi dostalo do ruky větší množství miniaturních zalitých transformátorků s netypickými parametry 500V / 22,5V 0,1A. Napadlo mě využít je jako zdroj vysokého napětí. Využil jsem 16ks a postavil z nich "Multi-mini transformátor". Původní sekundáry 22,5V jsem využil jako primáry. Spojil jsem je 8 a 8, aby bylo možno je připojit k síti. Původní primáry 500V slouží jako sekundáry. Jsou spojené všechny do série s uzemněným středem. Vzniká napětí 8kV s uzemněným středem, tedy 4-0-4kV, podobně jako u NST. Odběr ze sítě naprázdno je 160mA, do zkratu 840mA. Zkratový proud na výstupu je 22mA. Vinutí 22,5V mají ss odpor 35R, vinutí 500V mají odpor 10k. Omezení proudu je převážně odporové (z více než 90%), takže se při zkratu transformátorky zahřívají a pravděpodobně by nemohly do zkratu pracovat trvale. Na vinutí 500V mají tyto transformátorky ještě nějakou odbočku, kterou jsem však k ničemu nevyužil. Podobně by šlo spojovat i běžnější transformátorky určené pro 230V. Izolační pevnost použitých traf je poměrně vysoká, protože jsou hermeticky zalitá a vinutá na bezpečnostní kostřičce, která má vinutí vedle sebe, oddělená přepážkou. Použití nezalitých traf nebo traf bez přepážky by nebylo možné, protože by nejspíš došlo k průrazu primár sekundár. Trafa v tomto zapojení totiž mají mezi primárem a sekundárem vysoké napětí 4kV~. Se zdrojem lze provádět různé pokusy, jako např. na obrázcích níže.

Pozor! Na výstupu je smrtelně nebezpečné vysoké napětí. Toto napětí může překlenout značné vzdálenosti nebo prorazit izolaci. Vše děláte na vlastní nebezpečí. Autor nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě či majetku.

Schéma zapojení multi-mini transformátoru


zalité transformátorky 500V / 22,5V 0,1A.


štítek

Hotový multi-mini transformátor

Výboj 8kV, 22mA.


Zdroj rozsvěcí všechno možné v sérii (xenonové výbojky, sodíkovou, halogenidovou a rtuťovou výbojku, zářivky, doutnavku, LED)


Plazmakoule ze žárovky 200W opletené drátkem.


Jeden výstup připojen na patici, druhý na opletení.


Plazmakoule v plechovce s vodou.


Plazmakoule s navlhčeným povrchem (sloužícím jako druhá elektroda).


Ještě jednou.


Video - tahání výbojů ze zdroje :).


Video - Plazmakoule s tímto zdrojemzpět na úvodní stránku