English version

Rezonanční výboje s 1 MOTem

    A nyní: Výboje z jednoho motu. Pokud zapojíte do série se sekundárem 2 až 4 kondenzátory z mikrovlnky, výboje jsou mnohem větší. Já jsem použil 3 kondenzátory s celkovou kapacitou 2,8uF (viz schéma). MOTy takto samozřejmě nelze zatěžovat trvale, protože by se přehřály.

     Pozor! Výstupní napětí transformátoru z mikrovlnné trouby je okolo 2100 Vac. Toto napětí je absolutně smrtící! Kondenzátor může zustat nabitý i po vypnutí. Vše děláte na vlastní nebezpečí. Autor nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě či majetku.

schéma zapojení MOTu pro velké výboje
schéma zapojení MOTu pro velké výboje

Výboj z MOTu
MOT 700W (č. 8)

Výboj z MOTu
MOT 600W (č. 3)

Výboj z MOTu
opět


Videjko výbojů z motu 600W s kapacitou 2,8uF.zpět na úvodní stránku