MOTy

    Na tuto stránku jsme umístil tabulku s parametry různých MOTů (transformátorů z mikrovlnky), které jsem proměřoval. MOT (Microwave Oven Transformer) je transformátor určený k napájení magnetronu mikrovlnné trouby. Má 2 sekundární vinutí: Anodové vinutí 2100V s proudem cca stovky mA a žhavící vinutí 3,15-3,3V s proudem cca 10A. Výkon MOTu je přibližně 1,5x větší, než čistý mikrovlnný výkon dané trouby. U dvou MOTů jsem udělal i graf závislosti proudu na prázdno na primárním napětí. Proud na prázdno bývá vždy dosti vysoký, MOT se značně zahřívá a je určený jen pro krátkodobý provoz. Je to způsobeno snahou o ušetření rozměrů, hmotnosti a nákladů :). Při trochu delším provozu vyžaduje nucené chlazení. Jádro pracuje v nelineárním pásmu, takže primární proud není sinusový a proud velice rychle roste v závislosti na napětí. MOT může být výhodný jako krátkodobý napájecí zdroj, ať už vysokonapěťový (2100V) či nízkonapěťový (převinutý). Vlivem přesycení se jádro silně zahřívá. Při použití MOTu pro trvalý provoz je nutno snížit sycení (tedy napětí na 1z). To lze provést snížením primárního napětí, přidáním závitů na primár nebo spojováním více MOTů se primáry do série (2 na 230V nebo 2 až 3 na 400V). Konstruktéři u MOTů volili přibližně 2x větší napětí na 1z, než odpovídá použitému jádru. Jádro MOTu mívá 17 - 25cm2, primár mívá 200 - 260z 0,7 - 1,3mm. Primár bývá často hliníkový (Al).

    Pozor! Výstupní napětí transformátoru z mikrovlnné trouby je okolo 2100 V~. Toto napětí je absolutně smrtící! Kondenzátor může zustat nabitý i po vypnutí. Vše děláte na vlastní nebezpečí, tento článek nenabádá k rozebírání mikrovlnných trub ani neodborné manipulaci s nimi nebo jejich částmi. Autor nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě či majetku.

Č. Čistý
výkon MV
Odpor
pri.(R)
Odpor
sek.(R)
kond. Napětí
kond.
Jm. napětí
primáru
Odběr na
prázdno
Příkon na
prázdno
závitů
žhavení
Zkrat.
I sek
Zkrat.
I pri
Kov
pri.
Tepl.
třída
Pozn.
1 ? 2,15 1340,94uF 1900V~ 220-230V 4,5A . 3,5 . . Al . .
2 ? 1,15 960,90uF 2100V~ 220V 3,02A . 3 2,5A . Cu Hplastová kostřička
3 ? 2,08 1210,95uF 2100V~ 230V 2,37A 58W 3,5 2,4A . Al 200 .
4 ? 1,88 1180,95uF 2100V~ 230V 1,95A 45W 4 . . Cu 200 na výšku
5 ? . 941,00uF 2100V~ 220V 2,45A . 4 1,8A . Cu 200 .
6 900W 1,35 84. 2100V~ 220V 2,3A . 3,5 2,2A 24A Cu 200 .
7 900W 1,35 841,14uF 2100V~ 220V 2,3A . 3,5 . . Cu 200převinutý na 2x12V
8 700W 1,85 1051,00uF 2100V~ 220V 2,7A . 3,5 2A . Al 200 žlutý štítek
9 800W 2,65 1551,07uF 2100V~ 230V 2,2A 55W 4 2A . Al 220hodně malý
10 ? . 110 1,00uF 2100V~ 230V 2,45A . 3,5 2,2A 22A Al 200 .
11 ? . 111 1,00uF 2100V~ 230V 2,4A . 3,5 . . Al 200 .
12 ? . 92 1,00uF 2100V~ 220V 2,2A . 3,5 . . Al 200 žlutý štítek
13 ? . 99 1,00uF 2100V~ 220V 2,2A . 3,5 . . Al 200 žlutý štítek
14 ? . 101 1,00uF 2100V~ 220V 1,9A . 3,5 . . Al 200 žlutý štítek
15 ? 2,20 161 1,00uF 2100V~ 230V 2,8A 70W 4 . . Al 220 hodně malý
16 750W 1,14 66 1,05uF 2100V~ 220V 2,6A 62W 3,5 2,7A 29A Cu H velký, na výšku
17 ? 1,83 112 0,95uF 2100V~ 230V 1,9A 45W 3,5 2,1A 22A Cu H na výšku
18 ? 2,25 172 0,93uF 2100V~ 220V 3,5A . 4 1,6A 18A Cu 220 hodně malý
19 ? 2,05 137 0,98uF 2100V~ 230V 1,9A 57W 3,5 . . Al 200 .
20 ? 3,06 . . . 230V 2,7A . . . . Al 220 hodně malý, převinutý
21 500W 1,72102 0,975uF 1900V~ 220V 1,2A 32W 4 1,8A 17A Cu . na výšku, na 500W dost velký
22 900W 2,031321,03uF 2000V~ 230V 2,5A 75W 4 2,3A 22A Al 200 vyvýšený podstavec, vn na kabelu, Al i sek
23 700W 1,811041,00uF 2100V~ 220V 2,2A 64W 3,5 2,1A 20A Al 200 žlutý štítek
24 700W 1,80107. . 230V 2,3A . 3,5 2,2A 23A Al 200 .

Tabulka MOTů. Měření provedena při 230V~, 50Hz.

Graf závislosti klidového proudu na primárním napětí u MOTů 1 a 4.
Graf závislosti klidového proudu na primárním napětí u MOTů 1 (červeně) a 4 (modře). Graf ukazuje, že závislost je silně nelineární. MOTy pracují s vysokou indukcí a dochází k přesycování jádra.

Graf závislosti klidového příkonu na primárním napětí MOTu
Graf závislosti klidového činného příkonu na primárním napětí MOTů 4 a 23. Měřeno Wattmetrem.

Klidový proud (proud na prázdno) MOTu na osciloskopu.
Klidový proud (proud na prázdno) MOTu na osciloskopu. Průběh, který má od sinusu daleko, je též důkazem přesycení.

5 MOTů do sbírky
5 MOTů do sbírky (V tabulce naleznete v pořadí 1, 2, 3, 4, 5 zleva)

8 MOTů a další části mikrovlnek
8 MOTů a další části mikrovlnek

8 MOTů
8 MOTů (V tabulce nahoře 6, 1, 3, 4 a dole 8, 7, 5, 2) poznámka: jeden převinutý na 2x12V.

10 MOTů (transformátorů z mikrovlnek) s kondenzátory
10 MOTů

10 MOTů s kondenzátory
10 MOTů, v tabulce 10 (levý horní), 11 (levý dolní) ... 19 (pravý dolní)

Součástky z 10 mikrovlnek
Součástky z 10 mikrovlnek

Magnetrony z mikrovlnek
Magnetrony

Magnetrony z mikrovlnek
Magnetrony

Spínače, relé, žárovky, zástrčky, hodiny, odrušovací filtry, odpory ze stupňového spouštěče.
Spínače, relé, žárovky, zástrčky, hodiny, odrušovací filtry, odpory ze stupňového spouštěče.

Větráky z mikrovlnek
Větráky z mikrovlnek


MOTy 21, 22 a 23


Mikrovlnky, ze kterých pocházejí MOTy 21, 22 a 23 (LogoStar, Whirlpool, Homefriend).zpět na úvodní stránku