Normálový článek MUIRHEAD D-845-C

     Tento článek pravděpodobně sloužil jako napěťový normál 1,01865V nebo 1,019V. Je vyroben firmou MUIRHEAD. Je na něm typové označení D-845-C, nápis "REFERENCE CELL", Sériové číslo No 80407 a datum výroby 16. 2. 66. Nad štítkem je ještě malá nálepka s číslem 79. Elektrody jsou vyvedené červeným a černým drátem. Pravděpodobně se jedná o Westonův článek. Nádobka obsahuje roztok CdSO4 (síran kademnatý). Elektrody jsou odděleny krystaly síranu kademnatého. Zápornou elektrodu tvoří amalgám Cd-Hg (kadmia a rtuti). Kladnou elektrodu tvoří rtuť, nad kterou je vrstva síranu rtuťnatého (HgSO4) Vodiče uvnitř nádobky jsou pokryty platinou (Pt).

Varování - Jed Nebezpečí pro životní prostředí
Pozor - Vysoce toxický, Nebezpečí pro životní prostředí!zpět na hlavní stránku