English version

Odposlech telefonní linky

     Tímto velmi jednoduchým obvodem si můžete poslechnout, co si kdo povídá. Stačí ho připojit k telefonní lince. Linka má 4 dráty, zajímavé jsou ale jen 2, v plochém kabelu jsou to ty prostřední: zelený a červený. K těm se obvod připojuje (nevadí, když je prohodíte). Hodnoty součástek nejsou vůbec kritické, každá může mít klidně dvakrát větší nebo menší hodnotu. Tranzistor je např. BC547, BC548, KC507, KC508, BC237 nebo BC238. Baterie je 9Voltová.

     Varování: Je nelegální připojovat jakákoliv neschválená zařízení, natož pak odposlouchávací, k telefonní síti !!! Tímto návodem pouze upozorňuji na možnost takovéhoto odposlechu, nikoho nenabádám ke stavbě, natož používání tohoto zařízení! Neberu žádnou zodpovědnost za žádné hmotné škody ani nehmotné újmy, které může toto zařízení způsobit. Jeho používáním se vystavujete riziku právních postihů. V telefonní lince může být nebezpečné napětí. Vše děláte na vlastní nebezpečí.


Schéma jednoduchého odposlechu telefonní linky.Přidáno: 2002
zpět na úvodní stránku