English version

Elektrický ohradník

     Elektrický ohradník se používá k udržení domácích zvířat v určitém prostoru, k jejich ochraně před predátory nebo k udržení volně žijících zvířat v dostatečné vzdálenosti od polí, objektů, úlů a pod. Jedná se o jeden či více vodičů natažených nad zemí a izolovaných od země. Do tohoto vodiče jsou přivedeny vysokonapěťové impulzy. Impulz je krátký a proud je malý, takže při správné konstrukci ohradník není pro osoby ani zvířata nebezpečný, ale způsobí nepříjemný elektrický šok. Zvíře se pak začne ohradníku vyhýbat. Ohradník nahrazuje klasickou ohradu či oplocení, které by bylo mnohem náročnější a nákladnější na výstavbu a údržbu. Lze ho ale použít i v kombinaci s oplocením, pokud se ho zvířata snaží překonat či ho poškozují.
     K vytvoření vysokonapěťových pulzů je použita běžná automobilová zapalovací cívka. Přerušování zajišťuje tranzistor MOSFET řízený obvodem 555. Opakovací frekvence pulzů je okolo 1,3Hz. Sepnutí tranzistoru trvá cca 2% periody. Opakovací frekvence je určena R1 (větší odpor - nižší f). Doba sepnutí tranzistoru, a tím i intenzita pulzu, je ovlivněna R2 (větší odpor - větší intenzita). C1 ovlivňuje jak frekvenci, tak intenzitu (větší C - menší f a větší intenzita). Výrazné zvýšení intenzity nebo frekvence by si mohlo vyžádat použití výkonnějšího tranzistoru.

     Stavba a používání tohoto zařízení je na vlastní nebezpečí. Zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem. Autor nenese zodpovědnost za jakékoliv Vaše újmy ani následky používání tohoto zařízení.

Schéma elektrického ohradníku
Schéma elektrického ohradníku

Elektrický ohradník - obvod 555 a MOSFET
Elektrický ohradník - obvod 555 a MOSFET

Elektrický ohradník - obvod 555 a MOSFET


Elektrický ohradník v krabici od ATX
Ohradník v krabici od ATX

Elektrický ohradník v krabici od ATX


Hotový ohradník.
Hotový ohradník.

Hotový ohradník.
zpět na úvodní stránku